Path Created with Sketch.

Program 2016

I 2016 ble det arrangert 3 Danseriske samtaler.

Oslo: Hva betyr bærekraftig utvikling i scenekunsten? #1 – en scenekunstnerisk samtale – Klimafestivalen § 112

Sted: Nationaltheatret, Oslo, publikumsfoajeen
Tid: Søndag 24. januar kl 1600-1730

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 arrangerer Danseinformasjonen, i samarbeid med Nationaltheatret, en samtale som tar for seg spørsmål knyttet til klimautfordringer og scenekunst, 24. januar kl 1600. Noen av spørsmålene som ligger til grunn er: Hva skjer når økologiske problemstillinger tas inn i scenekunsten? Hva er bærekraftig produksjon og formidling av scenekunst, og på hvilke premisser vil scenekunst eksistere i et bærekraftig samfunn? Kan og bør scenekunst i det hele tatt bidra til å løse klimautfordringene?

Panel og moderator
Nina Ossavy – skuespiller, regissør, dramatiker og medlem av Concerned Artists Norway (CAN)
Erikk McKenzie – dansekunstner og musiker
Martin Slaatto – scenekunstner
Kira O’Reilly – leder for det nye MA-studiet i økologi og performance ved Kunstuniversitetet i Helsinki, Finland (via skype)
Moderator er Venke Sortland – skribent og dansekunstner

Arrangør: Danseinformasjonen // www.danseinfo.no
Takk dansekunstner Marianne Kjærsund for inspirasjon og initiativ.

Samtalen er inspirert av, og tar opp tråden etter miniseminaret ”Hva er galt med naturen?” i Bærum kulturhus i forbindelse med CODA-festivalen 2015, og den påfølgende debatten ”Hva er galt med kunsten?” og ”Den bærekraftige scenekunsten”www.scenekunst.no

Klimafestivalen på Nationaltheatret
Etter samtalen spilles forestillingen Apokalypseutmattelsen på Hovedscenen kl 1800, med innledende foredrag holdt av Per Espen Stoknes.
www.nationaltheatret.no
Medvirkende på scenen: Eindride Eidsvold, Ellen Horn, Thorjørn Harr, Gisken Armand, Kjersti Tveterås, Mattis Herman Nyquist, Olav Waastad, Angelina Stojcevska, Jonas Strand Gravli, Andreas Granerud Stoltenberg , Kasper Skovli Botn, Maja Clemetsen.                       
Regi: Johannes Holmen Dahl og Angelina Sojcevska.
Billetter kjøpes her

Grønne tips
”Green Mobility Guide”
– guide for en grønn(ere) turnévirksomhet, publisert av Julie’s Bicycle
”Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field”
– kedja Sustainability Think Tank Report 2015
Concerned Artists Norway
Info om MA-studiet ”Ecology and Contemporary Performance (MAECP)”
ved The University of the Arts Helsinki

Hva sier Grunnloven § 112?
Retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne paragrafen ønsker Klimafestivalen § 112 å forsterke et klart
budskap: Ny endringsvilje trengs dersom Norge skal oppfylle ånden og ordlyden i loven.

Grunnlovens § 112 sier følgende:
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Samtalen er gratis adgang og åpent for alle.


Bergen: Hva betyr bærekraftig utvikling i scenekunsten? #2 – en scenekunstnerisk samtale – Klimafestivalen § 112

Sted: Landmark, Rasmus Meyers Allé 5, Bergen
Tid: Søndag 24. januar kl. 13:00-15:00

Hør samtalen her: bit-teatergarasjen.no/innsikt/bitpod

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 og sesongåpning, arrangerer BIT Teatergarasjen,
i samarbeid med Danseinformasjonen, en samtale som tar for seg spørsmål knyttet til klimautfordringer og scenekunst, søndag 24. januar kl 1300. Noen av spørsmålene som ligger til grunn er: Hva skjer når økologiske problemstillinger tas inn i scenekunsten? Hva er bærekraftig produksjon og formidling av scenekunst, og på hvilke premisser vil scenekunst eksistere i et bærekraftig samfunn? Med: Marianne Kjærsund, Veronica Robles Thorseth, Karoline Skuseth og Sondre Båtstrand.

Moderator
Sondre Båtstrand forsvarte i 2015 doktorgraden ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB, med avhandlingen «Climate change: Challenging democracies, challenging parties». Han har vært fast representant i Bergen bystyre for Miljøpartiet De Grønne siden 2011, og har tidligere vært nasjonal talsperson for partiet. Han har vært aktiv i miljøpolitikk de siste femten årene, både i partipolitikken og i organisasjoner som Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, så vel som en kortere periode som ansatt i Miljøvernforbundet.

Panel
Marianne Kjærsund fra Helgeland er utdannet ballettpedagog ved høgskolen i Bodø 2001. Etter endt utdanning gikk hun etterhvert over til å fokusere på sitt utøvende virke. Hun har vært medskapende utøver i produksjoner med bl.a. Karen Foss, Henriette Pedersen, Hooman Sharifi, Malin Hellkvist Sellén, Stian Danielsen, Elle Sofe henriksen, Suzie Davies/Mattias Ekholm, Gustavo Lesgart, Steffi Lund, Kristin Ryg Helgebostad og Mia Habib. For tiden er hun aktuell som utøver i «Me Too» som vises ved BIT Teatergarasjen 23. og 24. januar, og «By Carte Blanche» som vises i Studio Bergen i februar.

Veronica Robles Thorseth jobber som koreograf, danser, kurator og initiator, ofte under navnet «thud! moving endangered spaces». Hun driver Wrap – kunstnerdrevne verksteder og prosjekthub, sammen med Leo Preston. Veronica er opptatt av samfunnstrukturer, maktforhold og aktivisme, og da spesielt fra ståstedet som uavhengig praktiserende kunstner og kvinne.Veronica Robles Thorseth utdannet fra Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Karoline Skuseth er utdannet teaterviter og jobber på BIT Teatergarasjen som kurator for faglig og sosialt program, blant annet for biennalene METEOR og Oktoberdans, samt som produsent. Karoline har erfaring som kurator og ordstyrer fra Regional Arena for Samtidsdans (RAS), Nationaltheatret og Dramatikkens Hus, og som frilans kritiker.

Arrangør: Danseinformasjonen og BIT Teatergarasjen
www.danseinfo.no / www.bit-teatergarasjen.no
Takk dansekunstner Marianne Kjærsund for inspirasjon og initiativ.

Samtalen er inspirert av, og tar opp tråden etter miniseminaret ”Hva er galt med naturen?” i Bærum kulturhus i forbindelse med CODA-festivalen 2015, og den påfølgende debatten ”Hva er galt med kunsten?” og ”Den bærekraftige scenekunsten”www.scenekunst.no

Gratis adgang og åpent for alle.Twist and Shout. Kunstmålinger og meningsmarkedet – en kunstnerisk ettersnakk

Inderøy kulturhus
20. juni kl 2000

Danseinformasjonen arrangerer, i samarbeid med Dans i Nord-Trøndelag / Kortreist Dansefestival, en kunstnerisk samtale mellom Jørgen Knudsen og Maja Roel etter forestillingen «Kunstnerisk avkastning». Med utgangspunkt i forestillingens estetiske og tematiske sammenhenger, vil Knudsen og Roel diskutere hvordan danseuttrykk kan være en respons på politiske forhold og om – og i så fall hvordan – verdien av kunst kan måles. Finnes det målbare størrelser som uomtvistelige gir oss svarene?

Om Maja Roel:
Maja bruker sin bakgrunn fra fysisk-orientert teater, samtidsdans, tai chi og sin mangeårige fordyping i solo-improvisasjon. Hun har over 10 års erfaring med å undervise og skape danseprosjekter med ulike målgrupper. I 2012 lagde hun forestillingen «Man er jo bare et menneske» som behandlet tema ondskap og hadde aktører fra 13-18 år. For tiden jobber hun med aktører mellom 9 og 75 år i prosjektet «Et stykke Norge».

Om forestillingen «Kunstnerisk avkastning»:
I «Kunstnerisk avkastning» presenterer Maja Roel et knippe små verk, representert som kandidater i en konkurranse – hvor målet er å oppnå
høyest kunstnerisk avkastning. Ved å utsette sin egen kunst for konkurranse, utforsker Roel hvordan et markedsliberalistisk tankesett kan påvirke kunsten. «Kunstnerisk avkastning» er et scenisk forsøk på å teste metoder for å måle verdien av en scenekunstopplevelse. En egen kontrollkomité kårer i samspill med publikum en vinner av konkurransen.

Mer informasjon om forestillingen og Kortreist Dansefestival finner du her
Billetter til forestillingen kan kjøpes her