Path Created with Sketch.

SANS – Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning feirer 40 år!

SANS
SANS – Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning feirer 40 år med en jubileumskonferanse 3.-4.november i Oslo, nærmere bestemt i lokalene til tidl. Norges Dansehøgskole, nå Høgskolen Kristiania.

Programmet er fordelt på tre hovedområder: dans som helse, dans som kulturuttrykk og sosialt fellesskap, og dans som kunstuttrykk.

Flere detaljer rundt workshopholdere og innhold vil bli publisert fortløpende.

Følg med på: Jubileumskonferanse 2023 – SANS – Senter for dansepraksis

Gratulerer med 40 års-jubileet!

Om SANS:
Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning (SANS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans. SANS (tidligere Dans i Skolen), ble opprettet i 1983 og drives blant annet med midler fra Kunnskapsdepartementet. Les mer her.