Path Created with Sketch.

SEMINAR: «Vi må snakke om dans»

Seminar
Panta Rei Danseteater, Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen inviterer til seminar om fremtidens dansekunstfelt på Sentralen den 27. oktober fra kl. 0930-1500.

Seminaret vil oppsummere intervjuserien «Vi må snakke om dans», der flere dansekunstnere har delt sine tanker om hva som må iverksettes for å utvikle feltet, og infrastrukturen rundt.

La oss samles og formulere felles behov! Kom og bidra du også. Vi kan vise at feltet er mangefasettert, sterkt og slagkraftig! Det er tid for å snakke høyt og tydelig om hva dansefeltet trenger – selv i en tid der kulturministeren signaliserer at midlene er få og økonomien trang.

Påmelding sendes til julie@pantareidanseteater.com innen 20. oktober.

«VI MÅ SNAKKE OM DANS»
Siden februar 2022 har flere dansekunstnere vært synliggjort gjennom intervjuserien «Vi må snakke om dans». De har vært tydelige på hva de mener er viktige problemstillinger og mål for feltet. Noen utfordringer som har blitt trukket opp er:

– Hvordan kan vi sikre og ivareta bredden og helheten som allerede er tilstede, og samtidig sikre bedre vilkår for morgendagens dansekunstnere?
– Hva trenger dansekunsten for å være bedre rustet i fremtiden?
– Hvordan kan dansekunsten få større plass og synlighet i offentligheten?
– Hvordan tilrettelegge for dansekunstnere i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Til seminaret har vi invitert et knippe av dansekunstnerne som har bidratt til intervjuserien. De vil holde innlegg og ytterligere belyse sine tanker rundt fremtidens dansekunstfelt.

Seminaret åpner med en presentasjon fra Telemarksforskingen og resultater fra Kunstnerundersøkelsen 2021, før dansekunstnerne får podiet. Vi følger opp med refleksjoner fra bl.a. Norske Dansekunstnere om hvordan de kan bidra i arbeidet med å utvikle dansefeltet. Til sist, men ikke minst, ønsker seminaret en åpen, konstruktiv og fremtidsrettet dialog med salen om tanker, utfordringer og muligheter for veien videre. Vi har som mål å samle det som har og vil bli sagt som innspill til både politikere og bevilgende myndigheter.

Dansekunstnere som deler sine tanker og synspunkt:
– Mathilde Caeyers
– Cecilie Lindeman Steen
– Mathias Jin Budtz
– Gard Hjertaas Bjørnson
– Inés Belli

Daglig leder ved Danseinformasjonen, Sigrid Ø. Svendal, vil lede seminaret.

I panelet:
Hedda Abildsnes, seniorrådgiver i Kulturrådet
Øystein Vidar Strand, direktør i Kulturtanken
Kristine Karåla Øren, forbundsleder i Norske Dansekunstnere
Gabrielle Haga, faglig rådgiver i Scenekunstbruket

PROGRAM:
09:30 Velkommen
09:45 Telemarksforskingen legger fram resultater fra Kunstnerundersøkelsen 2021
10:00 Innlegg fra dansekunstnere
11:00 Panel: Sentrale aktører, NoDa, Kulturrådet, Scenekunstbruket og Kulturtanken svarer på utfordringene intervjuserien belyser

12:00 Lunsj

12:45 Ledet samtale og diskusjon i feltet – hvor går veien videre?
15:00 Ferdig
(Vi tar forbehold om endringer i programmet)

Seminaret sendes direkte på Danseinformasjonens Facebook-side.

Det vil være mulig å sende innspill i etterkant til johanna@pantareidanseteater.com innen 14. november.

Oppsummeringen av både intervjuserien og seminaret vil være tilgjengelig på hjemmesidene til Norske dansekunstnere, Danseinformasjonen og Panta Rei Danseteater innen 1. desember

Alle intervjuene kan leses her.