Path Created with Sketch.

#VIMÅSNAKKEOMDANS

Torsdag 27. oktober var vi over 80 deltagere på seminaret: «Vi må snakke om dans». Det er liten tvil om at seminaret var etterlengtet!

Det var på høy tid at feltet møttes for å dele tanker, refleksjoner og frustrasjoner med hverandre. Vi sitter også igjen med en følelse av at seminaret bør gjentas; kanskje var dette startskuddet for en ny tradisjon? 

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle de som møtte opp, både i salen og på stream. Tusen takk for aktiv deltagelse og for energisk tilstedeværelse. I tillegg vil vi rette en stor takk til Stiftelsen Telemarksforsking, Kulturrådet, Kulturtanken, Scenekunstbruket, Norske Dansekunstnere og ikke minst dansekunstnerne som holdt fremlegg og deltok i paneler. 

Takk for gode, konstruktive og informative samtaler og diskusjoner rundt dansens rammer og vilkår, mangelen på langsiktighet og forutsigbarhet, feltets bærekraftighet og infrastruktur, og ikke minst takk for gode innspill når det gjelder muligheter for dansekunst i hele landet. Vi har notert og samlet mye godt innhold som nå skal benyttes til å skrive et felles innspill – og potensielt sette rammen for kommende seminarer. 

I første omgang samler vi inn deres innspill til et felles dokument og frist for å sende inn er 14. november. Send dine tanker til johanna@pantareidanseteater.com.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

#vimåsnakkeomdans
#letstalkdance