Path Created with Sketch.
Bilde av Mina Weider og Fernanda Sparre Smith – Foto: Sigrun Drivdal Johnsen

Oldemors felt – Sparre Smith / Rimestad / Weider

Oldemors felt – en demonstrasjon, improvisasjon og samtale med Fernanda Sparre Smith og Ingunn Rimestad av og om dansen de delte med Mina Weiders oldemor, Astri Lied

Mina Weider arbeidet i 2017-2018 med norsk dansehistorie i søken etter mer informasjon om sin oldemor Astri Lied som var danser på 1930- og -40-tallet. Det førte henne til Fernanda Sparre Smith (96) og Ingunn Rimestad (67) som begge danset med og underviste hennes oldemor.

Mina Weider snakket og danset med Fernanda og Ingun i prosessen med sin solo. Hun ønsket nå å la research-prosessen få en scenisk form og inviterte derfor Sparre Smith og Rimestad til å dele noe av bevegelsesmaterialet på scenehuset 27. april 2018. Fernanda Sparre Smith demonstrerte blant annet A-skalaen fra Rudolf Laban sin romlære og Ingunn Rimestad improviserte over minner og spor etter hennes arbeid med Fruepartiet.

Etter improvisasjonene ble det arrangert en samtale med de tre om feltet før, under og etter krigen, Ingunn Rimestads arbeid med Fruepartiet og Mina Weiders samtidige prosjekt. Samtalen ble ledet av Sigrid Ø. Svendal og hele sesjonen ble filmet.