Path Created with Sketch.

Hva er SHIFTIT for noe? – Et mini-intervju med Tora de Zwart Rørholt

Tora de Zwart Rørholt
Tora de Zwart Rørholt. Foto: Kata Pasztor.
Lurer du på hva SHIFTIT er for noe? Da kan du lese dette mini-intervjuet vi har gjort med Tora de Zwart Rørholt.

Du kan også delta på Åpent hus: Grønn omstilling i scenekunstfeltet som arrangeres den 5. april av Danse- og teatersentrum og Syv mil/Tora de Zwart Rørholt.


Kan du si noe om hva SHIFTIT er for noe, og hvordan det fungerer?

SHIFTIT bygger infrastruktur for og kompetanse om sirkulær kunstproduksjon og er i dag en digital plattform som vi planlegger å integrere med en fysisk sentral der sceniske materialer samles inn og inngår i en sirkulær infrastruktur for kulturfeltet. Vi starter med å opprette en sentral på Vestlandet og utvider deretter til Oslo og andre store byer i Norge.

Målet er å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sirkulær kunstproduksjon med internasjonale samarbeidspartnere.

Vår digitale tjeneste ble lansert i mars i fjor og er en slags finn.no for kunst- og kulturbransjen, der du enkelt kan legge ut det du ikke trenger lenger fra ditt prosjekt og finne brukt materiale til ditt nye prosjekt. Du kan legge ut alt fra kostymer, rekvisitter, utstyr, scenografimaterialer, andre typer materialer slik som maling, tekstiler osv. Du kan selge det, gi det bort eller leie om du ønsker det. Den digitale tjenesten er foreløpig gratis å bruke, og tar hensyn til åndsverkloven. 

Akkurat nå jobber vi med å etablere det fysiske senteret, og håper å få til en pilot i høst der vi får prøvd ut systemet i praksis. Ideen er at du kan donere materiale du har til overs til sentralen. Du kan også komme og se, kjenne, måle materiale du trenger og bli inspirert. Videre vil vi ha en kunstresidens, arbeidstrening og praksisplasser, samt kompetansehevende tiltak som kursing i sirkulær kunstproduksjon. For tiden holder vi på med flere pilotprosjekt og tjenestedesign i tett samarbeid med feltet, mens vi leter etter det rette lokalet og planlegger den midlertidige testsentralen.


Hvordan kom dere på ideen?

Vi i Syv mil er opptatt av klima og gjenbruk og å få til en mer bærekraftig produksjonslinje i scenekunstfeltet. Vi var oppgitt over det store forbruket og mangel på konkrete verktøy, og så behovet for å jobbe mer målrettet om en felles løsning. Inspirert av Det Grønne Veikartet for kultursektoren og rapporten Bærekraftig produksjon i Scenekunstfeltet fra 2019 av Silje Kise og Hege Pålsrud ble ideen om SHIFTIT skapt. Camilla Svingen, leder og eier av Syv mil sammen med medeier Hjørdis Steinsvik, ringte rundt til kunstnere, institusjoner og organisasjoner om ideen å skape en digital plattform som kunne fungere som en salg- og bytteplattform av scenekunstmaterialer. Tilbakemeldinger var at initiativet var høyt ønsket, og mange kunne fortelle om overfylte lager med materialer som kanskje aldri ville bli brukt igjen, usikkerhet rundt åndsverkloven, lite ressurser for sortering og tilfeldig overførsel av verdifullt utstyr ble rapportert inn som hindere for å produsere sirkulært. 

Er SHIFTIT for alle, eller er det kun scenekunstnere som kan legge ut ting der?

SHIFTIT er for hele kunst-og kulturbransjen inkludert filmbransjen så vel som konferanse og event-bransjen. Alle som har noe som kan brukes i kulturfeltet kan legge det ut på SHIFTIT – eller lete etter ting der!

www.shiftit.no
www.syvmil.no