Path Created with Sketch.

Mathilde Caeyers er ny styreleder i Forum for nordnorske Dansekunstnere

Mathilde Caeyers
Maria Landmark har intervjuet den nye styrelederen, Mathilde Caeyers, om hvor hun får motet sitt fra, hvordan hun jobber og hvilke muligheter hun ser for seg i Nord-Norge. – Noen ganger dukker det opp mennesker som umiddelbart tilfører kraft til et miljø. Mathilde Caeyers er en slik person. Hun har, til tross for at det bare er 2,5 år siden hun var ferdig utdannet, blitt en viktig stemme i dansemiljøet i Nord-Norge. Hun har rukket å lage to store egne produksjoner, blitt valgt ut til turné med Dansenett Norge, jobbet som danser for flere ulike koreografer, blitt valgt ut som Ungkunstner på Festspillene i Nord-Norge og akkurat tiltrådt som styreleder for Forum for nordnorske dansekunstnere.

For de som ikke kjenner deg, kan du fortelle litt om deg selv og hva du jobber med?
Ja, hva skal man si om seg selv? Jeg er halvt norsk og halvt belgisk, vokst opp i Tromsø, hvor jeg nå bor og jobber som danser og koreograf. Jeg flyttet tilbake til Tromsø sommeren 2018 etter å ha fullført en Bachelor i dans på LIPA. Jeg er fortsatt i etableringsfasen som kunstner, men det har vært veldig spennende og lærerikt å komme tilbake. Jeg kommer jo fra en utøvende utdanning, men har kastet meg ut i det skapende arbeidet og fått mange muligheter og erfaringer etter jeg kom hjem igjen. Nord-Norge er en veldig fin og inkluderende plass å være og jeg føler at jeg utvikler meg raskt av å være her.

Akkurat nå jobber jeg mot premiere på Festspillene i Nord-Norge i juni. Jeg fikk vite i fjor at jeg skal være Ungkunstner på Festspillene, og det må jeg jo bare si er skikkelig stort! Det blir også den største produksjonen jeg har laget hittil. Forestillingen heter New Religion og vil bli en science fiction danseforestilling, som filosoferer over hvordan kunstig intelligens kan få en gudelignende autoritet over mennesket. Gjennom samtidsdans i kombinasjon med muterende scenografi av Lawrence Malstaf vil forestillingen utfordre idéen om at mennesket har fri vilje. Jeg ønsker å skape en dystopisk virkelighet på scenen hvor algoritmer kan forutse og videre manipulere fremtiden. Målet er vel å belyse den raske teknologiske utviklingen vi går inn i og reflektere over fremtiden til mennesket i et høyteknologisk samfunn. Jeg er jo klar over at vi til syvende og sist alltid vil ha fri vilje, men spørsmålet er kanskje hvor fri viljen egentlig er når det samles så mye informasjon om alt og alle. Når den kunstige intelligensen blir allestedsnærværende, kan den i teorien samle nok data til å både spå og manipulere vår fremtid. Dette ser vi allerede gjennom både reklame og politisk propaganda.

Det er et veldig relevant tema, men det å lage dystopiske forestillinger om mennesket og teknologi har blitt gjort mange, mange ganger før både gjennom kunst, film, litteratur og andre ting. Og det er også viktig for meg å ta innover seg at mesteparten av den teknologiske utviklingen som skjer er positiv. Så det å finne dette balansepunktet mellom virkelighet og science fiction, og lage en forestilling som både fascinerer og oppmuntrer til å reflektere både positivt og negativt over vår framtid i et høyteknologisk samfunn, er kanskje den største utfordringen jeg står overfor akkurat nå.

Les hele intervjuet HER
Les mer på Maria Landmarks hjemmeside