Path Created with Sketch.

Norges første regionale kompentansesenter jubilerer!

Foto av Liv Basberg
Liv Basberg. Foto: B. E. Basberg.
Bergen Dansesenter ble opprettet i 1997 og har 20-års jubileum i år. – Det rører på seg i dansefeltet i Bergen nå, sier mangeårig leder for Bergen Dansesenter, Liv Basberg. Danseinformasjonen har intervjuet henne.


Hvordan startet det hele?

Bergen Dansesenter (BDS) ble etablert i 1997 som en todelt virksomhet med drift av danse-/ballettskole og som kompetansesenter. Dette var før musikkskolene var blitt kulturskoler og 13 år før Norsk kulturråd bevilget midler til regionale kompetansesentra for dans.

Det var banebrytende tanker å jobbe for et kompetansesenter for dans og for at den grunnleggende danseopplæringen burde støttes av det offentlige. To ildsjeler i det Bergenske dansemiljøet drev arbeidet i årene frem til BDS ble en realitet; Merete Blinkenberg og Siren Underthun. Selv var jeg først og fremst dansekunstner på den tiden som del av Riss Dansekompani sammen med bl.a. Merete.

Både det dansekunstneriske miljøet og danseundervisningsmiljøet var lite, og et Bergen Dansesenter skulle både være med å sikre kontinuerlig danseundervisning, jobbe for en høyere utdanning i dans i Bergen (kom igjen, nokken! her er vi enda ikke i mål!), og generelt jobbe for å spre dans i hele fylket. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune viste begge ansvar ved å satse på noe som da var enestående, og har støttet BDS fra starten.

En kuriositet: Navnet var tenkt å være Bergen senter for dans, men da Senter for Dansekunst (nå Danseinfromasjonen) så vidt kom oss i forkjøpet, syntes vi det ble for likt, og det ble Bergen Dansesenter.


Kan du si litt om hva deres viktigste oppgaver er?

Bergen Dansesenter har et stort mangfold i sin virksomhet, og en utfordring har vært å fremstå synlig og tydelig både som danse- og ballettskole og som kompetansesenter som jobber for det profesjonelle dansekunstfeltet. I tillegg jobber kompetansesenteret med tjenester og arrangement for pedagoger, amatører og publikum generelt.

Etter å ha fokusert sterkt de siste årene på tydeliggjøring av de ulike delene, er vår strategi fremover å fremheve mangfoldet som nettopp vår verdi og styrke; det at BDS har en posisjon som bindeledd mellom danseelever, dansekunstnere, oppdragsgivere og publikum.
Vi har en tro på at åpenheten og kompetanseflyten kommer hele utviklingslinjen fra danseelev til profesjonell dansekunstner til gode.

Det som likevel kan sies å ha hatt vår prioritet de siste årene, er jobben for å løfte og styrke det uavhengige dansekunstfeltet i Bergen og regionen gjennom blant annet produsentsamarbeid, gratis produksjonslokale og det å være et tilgjengelig møtested for dansekunstnere.


Hvilke milepæler har vært viktige i arbeidet?

BDS har som nevnt vært støttet av kommune og fylke fra første dag – så etableringen av BDS var en milepæl i seg selv. Støtten fra Norsk kulturråd i 2013 gjorde det mulig å intensivere arbeidet for det profesjonelle dansekunstfeltet, og en svært viktig del av dette har vært å systematisk kunne tilby dansekunstnere produsentsamarbeid hvor BDS yter gratis tjenester. Tilbakemeldingen fra feltet er at produsentsamarbeidene er svært verdifulle for å kunne bygge en virksomhet som dansekunstner, øke volumet på sin virksomhet og utløse midler til produksjon. Det skal også sies at det har skjedd mye i Bergens scenekunstfelt det siste tiåret, og at institusjoner som Proscen, WRAP – og selvsagt også BIT Teatergarasjen og Carte Blanche, gjør at Bergen etter hvert har en sterk infrastruktur for scenekunst.

Jeg vil også nevne et arrangement som ikke kan tidfestes som en milepæl, men som har utviklet seg over snart 20 år; nemlig Dansens Dag! Dette er ikke et arrangement spesifikt for det profesjonelle feltet, men likevel et av de viktigste arrangementene BDS står for som kompetansesenter. Vi opplever at Dansens Dager er blitt et arrangement som er synlig i bybildet, som folk kjenner til og som bidrar til økt oppmerksomhet om dans. Det er vi stolte av – og takker samtidig Danseinformasjonen for godt samarbeid i så mange år!


Hva blir det mest sentrale for Bergen Dansesenter fremover?

Vi kan trygt si at arbeidsoppgavene innenfor hele virksomheten – som er fordelt på meg som leder, Lisa Nøttseter som er nestleder og Tina H. Engedal som er i et produsentengasjement, har vokst til et volum som ikke helt matcher kapasiteten vår. Som mange i kunst- og kulturfeltet har vi levert langt mer enn det vi egentlig har ressurser til, så én prioritering nå er å bygge ut vår administrasjonskapasitet for å sikre at kvaliteten på arbeidet skal holde det nivået dansefeltet i dag krever.

Tilbakemeldingene fra dansefeltet viser at vi er på rett vei med våre tjenester. Dansekunstnere i Bergen kan oppleve det som en ekstra utfordring å oppnå synlighet i skyggen av sterke institusjoner som BIT og Carte Blanche. Da er det desto viktigere med en støttepartner som kan bidra til å synliggjøre og løfte frem dansekunstnerne som ikke har sterke co-produsenter og samarbeidspartnere, og som kan arbeide for å bedre vilkårene til hele det uavhengige dansefeltet i regionen.

Det rører på seg i dansefeltet i Bergen nå, og vi ser også en utvikling i regionen med et aktivt dansemiljø på Stord/Bømlo som BDS har et samarbeid med. Med den planlagte sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane fylker ser vi en spennende utvidelse av vår region.

Parallelt med alt dette – hver dag i hver uke, skal små og store danseelever undervises av våre dyktige pedagoger. Noen er forhåpentlig fremtidens dansekunstnere og dansepedagoger, og mange er et kommende danseinteressert publikum.

Les mer om Bergen Dansesenter her.

Oversikt over alle Ressurs- & kompetansesentre finner du her.