Path Created with Sketch.

RAS og DansiS – Ny vind fra vest

Hva er Runa Norheim fra RAS og Elisabeth Jarstø fra DansiS opptatt av? RAS (Regional Arena for Samtidsdans) og DansiS (Dansekunst i Stavangerregionen) har fått nye ledere. Vi har spurt dem hva deres visjon er og om de ønsker å gjøre noe annerledes.

Av: Kamelia Javadi / Danseinformasjonen

Runa Norheim • Foto: Line Ørnes Søndergaard

1. Gratulerer med ny jobb! Hvilken bakgrunn har du og hvorfor ønsket du å jobbe i RAS.

Tusen takk! Min kunstneriske praksis har utviklet seg i strømninger som har en kritisk tilnærming til konvensjonelle skiller mellom dans, teater, billedkunst og performance. Jeg har studert Koreografi (MA), Skuespill (BA), Post-dramatic Theatre studies og dans ved DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola, Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold og Dartington College of Arts. De siste 10 årene har jeg bodd i Stockholm, København og Berlin og jobbet som koreograf, dramaturg og utøver.

Politikk og kunstens rolle i samfunnet engasjerer meg. Jeg er opptatt av å skape strukturer og arbeidsforhold som støtter arbeidet på dansens egne premisser. Det å arbeide strategisk og langsiktig med politiske spørsmål er lettere når man har en plattform å snakke fra, og når man ikke kun representerer ett kunstnerskap som dessuten er ens eget.

RAS er en mangefasettert aktør som jobber for å tilrettelegge og løfte norsk scenekunst, det ønsker jeg å bidra til og derfor søkte jeg denne stillingen.

2. Hva er din visjon som ny leder i RAS, og ønsker du å gjøre noe annerledes?

Jeg ønsker at RAS skal være en generøs arena, en ressurs og en støttespiller for dansekunstnere. Jeg opplever dansefeltet som svært reflektert, kritisk og opptatt av formater og sitt eget medium. Det var dette som trakk meg mot dansen i utgangspunktet. Jeg ønsker å stimulere diskusjoner rundt hva dans kan være (og gjøre) fremfor hva det allerede er.

Mine forgjengere Gry Isabel Sannes, Therese Markhus, Kine Rostøl Ottesen og alle andre som har vært en del av RAS har fått til utrolig mye i løpet av bare en tiårs periode. Først og fremst skal jeg og produsent Susanne Viste Bie fortsette å løfte og utvikle det RAS allerede er. Nå er heldigvis vårprogrammet allerede lagt, så jeg tillater meg å bruke denne første perioden til å lytte og lære. Men joda, revolusjon kommer, i hvilken form får vi tenke litt på.

3. Hvilken rolle spiller RAS for dansekunstnere i regionen.

I Rogaland skjer det utrolig mye spennende, tverrfaglig og nytt. Da jeg rømte fra en grå by som 18-åring trodde jeg at denne forblåste, våte og kjedelige regionen ikke hadde noe potensiale. Så feil kan man ta. Etter at Stavanger var europeisk kulturhovedstad i 2008 ble det bestemt at dans skulle være et kulturpolitisk satsningsområde. Det er modig, og jeg vet ikke om det er derfor, men nå spirer det og gror i mange forskjellige kunstfelt. Jeg tror at samspillet mellom ulike aktører er en viktig nøkkel. Dans er ikke isolert fra resten av kunstmiljøet. I dag finnes IMIR SceneKunst, TOU Scene blomstrer som aldri før, DansiS, Rogaland Kunstsenter, KinoKino og mye mer. Jeg håper at RAS kan bidra til at Rogaland blir et viktig kunstsentrum. Det kan det bare bli hvis alle disse fantastiske initiativene bruker og løfter hverandre for å skape synergieffekter. Derfor skal ikke RAS spille en viktig rolle kun for dansekunstnere i regionen, men for hele kunstfeltet i landet.  

I tillegg har jeg stor tro på Dansenett Norge som RAS er en del av. Blant annet er det positivt at forestillinger får mulighet til å utvikles i møte med ulike publikumsgrupper i et turnénettverk over hele landet, fremfor å kun spille ett par ganger for en liten gruppe. Som jeg ser det er det i møte med publikum at forestillingen virkelig kan forstå sitt eget potensiale, og det er synd at dette ofte er siste fase av en prosess.

Les mer om RAS her.


Elisabeth Jarstø • Foto: Yumiko Ezuka Ashley

1. Gratulerer med ny jobb! Hvilken bakgrunn har du og hvorfor ønsket du å jobbe i DansiS ?

Tusen takk! Jeg gleder meg over ny jobb som daglig leder hos DansiS i samarbeid med dansekunstner Cesilie Kverneland og styret, og ser frem til å fortsette det flotte arbeidet for dansefeltet i Rogaland etter tidligere leder Michelle Flagstad. Samtidsdans og dansekunstfeltet har alltid interessert meg og jeg har fulgt feltet fra en billedkunstners ståsted. Gjennom mine arbeider med installasjon, video og skulptur hvor det rommelige, bevegelse og tid er vesentlig i uttrykket, har scenekunsten vært spennende å hente inspirasjon fra. Jeg har erfaring fra kunstfaglige administrative stillinger, har vært initiativtaker til flere kunstprosjekt samt egne utstillinger, er medlem av nasjonale og internasjonale kunstfaglige juryer og har flerårig erfaring fra Kunsthøgskolen i Oslo som studieleder og rektor ved Oslo fotokunstskole. I jobben som daglig leder ved DansiS og PRODA Rogaland håper jeg å kunne bidra til feltet ved å bruke denne erfaringen.

2. Hva er din visjon som ny leder i DansiS, og ønsker du å gjøre noe annerledes?

DansiS plassering ved TOU Scene med det nye prøvelokalet Speilet, er et betraktelig løft for dansekunsten i regionen og skaper mye engasjement. Prøvetid i Speilet gjør det mulig for både lokale og nasjonale dansekunstnere å få realisert danseriske prosjekter. Gode fasiliteter bidrar til kontinuerlig vekst innenfor det produserende dansekunstmiljøet i Rogaland, noe som har resultert i økt medlemsmasse og stabile medlemmer. Flere nye dansekunstnere har valgt å flytte tilbake til regionen etter endt utdanning eller annet virke fra utlandet og dette opplever vi som at DansiS og regionens dansemiljø har blitt mer attraktivt og synlig.

3. Hvilken rolle spiller DansiS for dansekunstnere i regionen?

DansiS’ visjon fremover er å fortsette det gode arbeidet som er gjort de senere år, samt gi dansekunstnere gode rammer for at Stavanger og omegn skal være stadig mer attraktivt sted å bo for dansekunstnere. DansiS vil fortsette å være en samlende arena for dansemiljøet og tilrettelegge for skapende virksomhet. Vi vil beholde og utvikle mangfoldet av kunstnere, legge til rette for kreative prosesser, produksjon og et godt miljø for dansekunstnerne. DansiS ønsker at dansestudentene skal engasjere seg i DansiS sin aktivitet og møte lokale dansekunstnere som igjen kan bygge nettverk. DansiS jobber mot å bli en sentral aktør i regionen som kan bidra til at dansekunstnere nasjonalt og internasjonalt skal være interesserte i å komme og se hva som rører seg her.

Les mer om DaniS her.Kamelia Javadi er faglig konsulent og nyansatt på Danseinformasjonen i en ettårig stilling. Javadi danser i Tabanka Dance Ensemble og underviser i blant annet cubansk salsa og hip-hop. Javadi har en master i filosofi fra Universitet i Oslo.