Path Created with Sketch.

Agder Kunstfagskole – ny 2-årig høyere yrkesfaglig utdanning i Samtidsdans

Agder kunstfagskole
Foto: Cecilie Hillman

Målet med studiet er å knytte kunst, bærekraft og entreprenørskap sammen. De ønsker å utdanne fremtidsrettede dansekunstnere som kan bruke sin sceniske kompetanse på nye måter. Det tverrfaglige aspektet åpner opp for nye og utradisjonelle samarbeid mellom kunst og samfunn.

De ønsker å ta i bruk kunstneriske og kreative prosesser der de ikke er brukt før og åpne opp for å ta publikum med i prosessene.

De vil utdanne kunstnere som kan utøve sitt virke på flere plan fordi vi mener at kunst og kultur må få en større plass i samfunnet. Potensielt sett kan kunst gjøre noe med måten vi ser og tenker på, den utfordrer det etablerte og åpne opp for nye ideer, holdninger og verdier. Den er med på å trene blikket, forestillingsevnen og samarbeidsevnen. Utdannelsen skal være i bevegelse, være relevant og utfordre det samfunnet vi lever i. De skal støtte oppom, utfordre og legge til rette for at studentene skal tørre å gå egne veier og stole på kunstens kraft og integritet.

Bærekraft
Bærekraft vil være et gjennomgående tema på studiet, både som fag, og i fokus i prosjekter, samarbeid og visninger. Forståelse for FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan jobbes med i et kunstnerisk perspektiv vil være gjennomgående. Bærekraft ligger til grunn i skolens verdier, undervisning og hverdag. Bærekraftsmålene blir satt i sammenheng med det samfunnet vi lever i og det legges vekt på samspillet mellom mennesker, samfunn og natur. Fagene tar for seg samtidsdansens betydning i samfunnet og hvordan den kan være med på å skape diskusjon og engasjement om viktige temaer.

Entreprenørskap
Hva driver deg? Hva ønsker du å utrette med din kunst? Er det mulig å jobbe med dans utenfor scenerommet? Hvordan kan dansekunstnere samarbeide med andre kunstaktører, kommunale tjenester og næringsliv? Dette er noen av spørsmålene studentene skal reflektere over. Her vil studentene få verktøy som kan drive dem videre i sitt kunstneriske virke. Drivkraft, identitet og verdier, tidsstyring og selvledelse, økonomi, konseptutvikling og markedsføring, innovasjon, nytenkning og entreprenørskap er temaer som vektlegges slik at studentene skal være kompetente til å skape sine egne arbeidsplasser etter endt utdanning.

Studiet gir 120 studiepoeng.

Les mer her: www.agderkunstfagskole.no

Kontaktperson:
Tonje Nordlinder Osmundsen
Rektor Agder Kunstfagskole
90101988