Path Created with Sketch.

Årskurs i Scenisk bevegelse og bevissthet

Kari Anne Bjerkestrand
Foto: Anne-Sylvie Bonnet.

Søker du større bevissthet rundt det du uttrykker? Velkommen til Årskurs i Scenisk bevegelse og bevissthet med koreograf, danser og coach Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand. Dette kurset fremmer vekst i relasjonen mellom deg og ditt kunstneriske liv. Bli med inn i et inspirerende år som vil gi deg mange nye verktøy og impulser mot neste steg i din kunstneriske og personlige utvikling. Kurset er tverrfaglig og åpent for alle innenfor kunstfeltet. Oppstart 9. september 2023!

Kurset er laget for deg som ønsker, trenger eller er nysgjerrig på å:

  • utforske sammenhengen mellom kropp, sinn, emosjoner og spiritualitet
  • studere bevegelse i et utvidet perspektiv
  • inkludere høyere bevissthet i ditt arbeid som kunstner og i livet generelt
  • fornye forholdet til ditt publikum
  • øke din tilstedværelse
  • se nærmere på relasjonen mellom personlig og kunstnerisk utvikling
  • sette i gang sannere impulser i ditt kunstneriske arbeid
  • avsløre egne mønstre og begrensninger og hvordan jobbe bevisst med disse
  • la deg inspirere av andre kunstneres perspektiv og erfaring
  • få en forståelse av den totale reisen i ditt kunstnerskap

På dette kurset er det du som er i fokus, både som kunster og som menneske. Du får anledning til å hente frem problemstillinger du kanskje ellers ikke prioriterer. Du får reflektere og bearbeide erfaringer i et trygt rom. En av fordelene ved kurset er den tverrkunstneriske gruppen vi tilsammen blir. Her får du speilet deg i andre kunstneres syn og virkelighet, samtidig som vi kan dele det vi har til felles.

Praktisk informasjon:
Sted: Kyrre Texnæs Studio, Vulkan i Oslo
Tid: Lørdager kl. 1100-1400

Datoer i 2023:
9. september
21. oktober
25. november

Datoer i 2024:
6. januar
17. februar
6. april
25. mai

Priser:
Kr 8050,-
Student: 6400,-

Early bird-påmelding innen 10. august gir kr 1000,- i avslag.

Påmelding til: mail@kariannebjerkestrand.no

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand (f.1968) er utdannet danser ved Statens Ballethøgskole i Oslo og School for New Dance Development i Amsterdam. Hun har siden 1991 jobbet som danser, koreograf, pedagog og produsent på scenekunstfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Kari Anne har også en utdannelse i tai chi kineo og har undervist denne disiplinen i mer enn 20 år. Hun har tilbudt sin egen metode BodyMindFlow innen lederutvikling i næringslivet, for ansatte ved Ahus og i kreftomsorg og palliativt arbeid i Nesodden Kommune. I 2011 ga hun ut boken Bedre flyt, som viser hvordan bevegelse skaper flyt mellom kropp og sinn. I dag jobber Kari Anne som koreograf i teater – dans og -operaforestillinger og underviser ved bl.a. Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole. Hun tilbyr også kurs og individuell veiledning for kunstnere og andre med konseptet Scenisk bevegelse og bevissthet.

www.kariannebjerkestrand.no

For mer info om kurset, påmeldingsskjema eller om Kari Anne, se: www.kariannebjerkestrand.no