Path Created with Sketch.

Bårdar Akademiet slår seg sammen med Fagskolen Kristiania

Bårdar

Skolens virksomhet vil i stor grad forbli uforandret, og Hilde Haugan vil fortsette som Bårdar Akademiets rektor. Haugan sier at det er svært motiverende at hun i fremtiden kan fokusere på det faglige og kunstneriske.

Høsten 2019 flyttet Fagskolen Kristiania inn i Rosenkrantz’ gate 16 i Oslo. Seks år tidligere hadde Bårdar Akademiet AS flyttet inn i samme gate. Med ett bygg imellom var veien kort mellom dem.

Hilde og Freddy Haugan, som siden oppstarten i 1996 har vært skolens eiere, har nå valgt å selge sine aksjer i Bårdar Akademiet AS til Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse. Hilde og Freddy Haugan uttaler at et nært samarbeid med Fagskolen Kristiania vil være med på å gjøre Bårdar Akademiet AS enda mer robust.

I tillegg til å drive fagskole har Hilde og Freddy Haugan drevet Bårdar Danseinstitutt. Virksomheten, som har røtter helt tilbake til 1937, vil fortsette som før med familien Haugan som aksjonærer.

Les mer om sammenslåingen HER