Path Created with Sketch.

Bevegelsestimer til mennesker med funksjonsvariasjon

Ieva Kvaselyte tilbyr bevegelsestimer til mennesker med funksjonsvariasjon.
Tlf. 46388144 // email: iiiva1983@gmail.com

Personlig time

Bevegelsestime tilpasset til enhver sine behov. Vi fokuserer og utvider bevegelsesmønstre der det trengs mest

Gruppetime
I dette programmer kan mennesker med et bredt spekter av funksjonshemminger danser sammen, med målet om å maksimere deltakelse og inspirere enhver danser til å oppnå sitt beste gjennom temaarbeid, kreativitet, empati og oppdagelse.

Online time
Dans med oss hjemmefra når du måtte ønske det. Vi lager liten koreografi som passer til ulike nivåer av evner. Trinn brytes ned og koreografi bygges gjennom hele serien som kulminerer i en mini-forestilling.

Seminar Hjemme i Kroppen
Her får du vite mer om integrerende dans, dans for dansere med varierende funksjonsevne. Du får konkrete tips om hvordan kan du bidra til at dans blir en selvinnlysende og gledelig måte å utrykke seg på. Passer for elevassistent, lærere, foreldre og personlig assistent.

Hvorfor dans?
Sterkere fysiske ferdigheter
Nye veier til kommunikasjon
Samarbeid og sosial kompetanse
En inngang til fantasien

Mitt mål
-Legge opp et inkluderende aktivitetstilbud der alle kan delta uavhengig av resurser, funksjonsnivå og kultur

-Å legge opp et kunstneriske undervisningsrommet med fokus på ulikkropphet  og inkludering  av ulike mennesker via dans

-Å sette dansere til å utrykke seg og realisere sitt potensiale, samtidig som de lærer å mestre å leve med sykdom.