Path Created with Sketch.

NOFOD – Nordisk forum for danseforskning – hvordan bli medlem

NOFOD er en ideell organisasjon som fremmer samarbeid mellom dansevitenskap og praksisfeltet. NOFOD arrangerer seminarer og konferanser, og formålet med organisasjonen er å fremme, styrke og samle mangfoldet av danseforskning, -kunnskap og -praksis i en nordisk kontekst. NOFOD har to styremøter per år, vanligvis i Stockholm eller København, hvor styremedlemmene fra Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge møtes.

NOFOD har arrangert nordiske og internasjonale forskningskonferanser annethvert år siden 1990 med presentasjoner, paneldiskusjoner, lecture demonstrations, wokshops og forestillinger. Den 15. internasjonale NOFOD-konferansen er under planlegging og skulle vært holdt i København i juni i år, men er på grunn av Covid-19 utsatt til juni 2022.

I samarbeid med SANS – Senter for dansepraksis (tidligere Dans i Skolen) utgir NOFOD Nordic Journal of Dance, et tidsskrift med forskningsartikler og praksisbaserte artikler.
Som NOFOD-medlem får du tilsendt ett eksemplar av tidsskriftet hvert år.
 
Medlemskontingentene dekker hovedsakelig reise og opphold for styremedlemmene når de deltar på styremøter og arrangerer nasjonalt seminar, samt trykking og utsendelse av Nordic Journal of Dance.

Norske styremedlemmer er Elizabeth Svarstad (nestleder) og Irene Velten Rothmund (hovedkasserer).

Se nofod.org og NOFOD og NOFOD Norge på Facebook for mer informasjon.

Les mer om medlemskap her