Path Created with Sketch.

Nytt doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger skal i samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder etablere et felles doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid i løpet av våren 2021. Ph.d.‐programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er ved Fakultet for utøvende kunstfag i første omgang ment å omfatte kandidater innenfor musikk og dans.

Det er her fakultetets fagmiljø i kunstnerisk utviklingsarbeid har sin faglige forankring, og det er også her det er forventet størst tilstrømning av potensielle kandidater. Men doktorgradsprogrammet er tverrfaglig innrettet mot kunstfagene og skal også ivareta andre fagmiljø som arbeider kunstnerisk, som for eksempel dokumentarfilmmiljøet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS, i tillegg til fagmiljøene ved Universitetet i Agder.

Les mer