Path Created with Sketch.

Oppretter bachelor i folkedans

Folkedans. USN
I 2024 er det sett av 1,1 millionar kroner til den nye utdanninga. (Foto: USN)

I 2024 er det satt av 1,1 millioner kroner til utdanninga. Når studiet er helt utbygd i 2027, vil utdanningen få 6,6 millionar kroner.

Utdanningen vil ta høyde for at studentene kan satse på å bli utøvere, men også å ta emner en trenger for å utvikle seg som pedagog eller forsker.

Et samla folkedansmiljø i Norge med utøvarorganisasjoner, kompani og folkedansforskingsmiljøet i spissen, har lenge ønsket seg at det blir et studieprogram oppretta for utøvande folkedans her i landet, og støttar at det blir lagt til Rauland.

Les mer HER og HER.