Path Created with Sketch.

Raske Penger

Davvi

Davvi – Senter for scenekunst har i samarbeid med Samfunnsløftet 2022, etablert støtteordningen Raske Penger. Ordningen er laget for alle scenekunstnere, herunder skuespillere, dansere, regissører, koreografer, scenografer, dramaturger m.fl.

Raske Penger er et svar på behovet for å søke ekstra midler til uforutsette utgifter ved igangsettelse eller ferdigstillelse av prosjekter. Ordningen kan ikke brukes som hovedfinansiering, men er en tilleggsressurs dersom oppståtte ekstrakostnader ikke dekkes gjennom allerede mottatte tilskudd.

Eksempler på kvalifiserende ekstrakostnader er blant annet: ved sykdom, skader, justeringer på scenografi eller kostymer og annet. Ordningen kan også brukes dersom nye initiativ, nye partnere eller forhandlinger med disse medfører ekstrakostnader.

Det er en absolutt forutsetning at søker har folkeregistrert adresse, er bosatt og virker i Nord-Norge.

Søknadsbeløp: Inntil 30.000,-

Løpende søknadsfrist.
Les mer HER.