Path Created with Sketch.

Ærespris til Anne Borg

Anne Borg
Fv: Randi Urdal, Anne Borg, Jens Stoltenberg og Espen Giljane.
Anne Borg ble i går (22. november 2006) tildelt æresprisen fra Senter for Dansekunst. Jens Stoltenberg overrakte prisen etter ballettforestillingen «Mesteraften 2006» i Den Norske Opera. Det er første gang en statsminister deler ut denne hedersprisen, og hans tilstedeværelse er en anerkjennelse av norsk dans. Ved å prioritere en slik utdeling sender statsministeren signaler om at dans er et viktig kunstuttrykk i Norge.

ÆRESPRISEN SKAL gå til en som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for norsk dans. Det har Anne Borg i høyeste grad gjort. Hun har gjennom et langt liv bidratt til å fremme dans i Norge, både på og av scenen. Borg var først solist i Den Norske Opera i etterkrigstida, kjent for sine rolletolkninger av Swanhilda i «Coppelia» og tittelrollene i «Giselle» og «Frøken Julie».

Anne Borg
Anne Borg, før teppet går opp. Fotostudie av Enok Skau til Den Norske Operas program for åpningssesongen 1959.
Bildet er hentet fra Dansearkivet.

SOM BALLETTSJEF på 1970-tallet arbeidet Borg med å bedre rammebetingelsene for dansekunsten i Norge. Hun opprettet Ballettverkstedet, ut fra et ønske om å få fram norske koreografer. Tanken herfra er videreført i dagens Ballettlaboratoriet, som skal bidra til å utvikle koreografers kompetanse innen dans gjennom verkstedprosjekter.

BORGS INNSATS med Ballettverkstedet var blant de tidligste tiltakene for å fremme norsk dans og dansens posisjon generelt. Flere norske koreografer fikk mulighet til å utforske og utvikle sine kunstneriske uttrykk gjennom Ballettverkstedet. I tillegg var det også under Anne Borgs sjefstid at amerikanske Glen Tetley ble engasjert som koreograf, noe som resulterte i balletten «Stormen» i 1980. Dette verket har i ettertid blitt stående som en av Nasjonalballettens signaturforestilinger, seinest satt opp januar i år.

ANNE BORG HAR også vært rektor for Statens balletthøgskole og leder for kompaniet Carte Blanche i Bergen. Æresprisen fra Senter for Dansekunst, en bronsestatue av Nina Sundbye, er en viktig utmerkelse for den innsatsen Anne Borg har nedlagt for norsk dans i mange tiår. Når det i tillegg er statsministeren som deler ut prisen, gir det ekstra heder til både Anne Borg og norsk dansekunst generelt.

Informasjonen er hentet fra Dagbladet (23. november 2006)

Dybdeintervju med Anne Borg kan sees her:

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet – Norges største dansehistoriske samling fra den sceniske dansen.