Path Created with Sketch.

Æresprisen til Anne Grete Eriksen

Anne Grete Eriksen
Foto: Ine Therese Berg
Danseinformasjonens ærespris gis årlig til en person som har gjort en ekstraordinær innsats innen vår kunstart. I år gikk prisen til Anne Grete Eriksen, koreograf og professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Anne Grete Eriksen mottok prisen umiddelbart etter at hun gikk av scenen i sin egen forestilling Film – Dance to be murdered by, som hennes kompani, Dansdesign, laget i 1988. Den gjenoppsto med originalbesetningen i forbindelse med CODAfestivalen, som i år har “Past Present – Age in Dance” som rød tråd og tema. Gjenopptagelsen av norske danseverk er en sjeldenhet, og sammen med utdelingen av Danseinformasjonens ærespris markerer denne begivenheten Eriksens og Dansdesigns innflytelsesrike posisjon i dansekunsten gjennom flere tiår. Når Eriksen igjen sto på scenen, var det for øvrig etter et opphold på snart 20 år.

Dansdesign ble startet av Anne Grete Eriksen og Leif Hernes i 1978. De er et av norsk dans lengstlevende kompanier og har gjort store koreografiske arbeid og bestillingsverk. Publikum kjenner deres arbeid fra åpnings- og avslutningssermoniene i OL i 1994 og andre omfattende utendørsproduksjoner som JUV, Mot Himlaleite og Dockplats 2010 i forbindelse med Skånes Danseteaters 15-års jubileum. Kompaniet var et av de første som gjorde utstrakt bruk av film og video i sine forestillinger og har også produsert flere “dans for kamera”-verk som har blitt innkjøpt av NRK. Dansdesigns siste forestilling var La Boheme, et bestillingsverk ved Den Nye Opera i Bergen.

Anne Grete Eriksen
Anne Grete Eriksen, Ingrid Lorentzen og Randi Urdal. Æresprisen ble delt ut av
Ingrid Lorentzen lørdag den 15. oktober 2011 på Dansens Hus. Foto: Ine Therese Berg.


Juryens begrunnelse:
”Anne Grete Eriksen har, gjennom sitt arbeid med utvikling av koreografi som fag, oppbyggingen av koreografiutdanningen ved tidligere Statens Balletthøgskole og MA-studiet i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo, lagt mye av grunnlaget for utviklingen av norsk koreografi og norsk dansekunst.”

I tillegg trekkes Eriksens bidrag som koreograf fram:
”Med sitt arbeid som koreograf og dansekunster, alene og gjennom DANSDESIGN, har hun sammen med Leif Hernes vært banebrytende og har inspirert og gledet mange utover dansemiljøet gjennom sitt kunstneriske virke.”

Prisen består av bronsestatuetten Narren av Nina Sundby samt et stipend på 25 000 kroner.


Dybdeintervju med Anne Grete Eriksen kan sees her:

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet – Norges største samling av dansehistorisk materiale fra den sceniske dansen.

Mer informasjon om Anne Grete Eriksen og verksliste finner du her.