Path Created with Sketch.

Æresprisen til Marte Sæther

Marte Sæther
Marte Sæther i HEDDA (1978). Kor: Kari Blakstad. Foto: Karsten Bundgaard. I tillegg til Sæther ser man Anthony Geves og Brian Toney.
Danseinformasjonens ærespris for 2013 går til Marte Sæther. Prisen blir delt ut på hovedscenen i Den Norske Opera & Ballett 30. november etter Barokk Mesteraften. Æresprisen blir i år delt ut for 17. gang og prisutdeler er ballettsjef Ingrid Lorentzen.

Fra ærespriskomiteens begrunnelse:

«Marte Sæther mottar prisen for sin banebrytende karriere som danser, pedagog og fremmer av dansens interesser i Norge gjennom mange år.

Som klassisk skolert danser i Nasjonalballetten gjorde hun flere av de store rollene på det klassiske repertoaret. Hun hadde et usedvanlig talent og dristighet i sin fordypning i nye danseretninger, og det moderne formspråket og Grahamteknikken ble etterhvert hennes spesialitet. Samarbeidet mellom æresprisvinneren, koreograf Glen Tetley og komponist Arne Nordheim er en viktig del av norsk dansehistorie, med «Strender» fra 1974 som et stort høydepunkt. Marte Sæthers sterke utstråling og tilstedeværelse på scenen, og i studio som pedagog, er bemerkelsesverdig. Med sitt engasjement er hun fremdeles med på å utvikle norsk dans videre.» 

Marte Sæther ble født i 1944 på Nordstrand, ble utdannet hos Gerd Kjølaas, og debuterte i Den Norske Opera i 1967 som den hvite svanen i Svanesjøen «til publikums store jubel» (ref. Aftenposten). Størst i karrieren er likevel hennes rolletolkninger i moderne balletter, bl.a. i Glen Tetleys Mythical Hunters og Strender, som hun fikk Norges første dansekritikerpris for, og i Kari Blakstads I all evighet og Hedda. Strender var også hennes avskjedsforestilling i 1985. 

Sæther er uhyre respektert blant dagens aktive dansere og koreografer på grunn av sitt langvarige virke som pedagog i Grahamteknikken, først ved Operaens Ballettskole fra begynnelsen av 70-tallet og på balletthøgskolen på Kunsthøgskolen i Oslo (tidligere Statens Balletthøgskole) fra etableringen i  79. Hun innstuderer fremdeles repertoar og rolletolkning og har som kunstpedagog preget flere generasjoner dansekunstnere.

Marte Sæther var rektor ved Statens Balletthøgskole fra 1987 til 1991, etter å ha vært stedfortreder og vikar for Henny Mürer fra 1984 til 1987, og har i tillegg sittet i mange viktige råd og utvalg for dansefeltet.


Videointervju med Marte Sæther kan sees her:

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet – Norges største samling av dansehistorisk materiale fra den sceniske dansen.

Les mer om Danseinformasjonens ærespris her