Path Created with Sketch.

Anders Jahres kulturpris til Indra Lorentzen og Jo Strømgren

F.v.: Indra Lorentzen, Jo Strømgren, Sverre Anker Ousdal og Åse Kleveland. Foto: Anders Jahres Humanitære Stiftelse
Anders Jahres kulturpris tildeles i år tre fremragende scenekunstnere som mottar 500.000 kroner hver. Mottakerne av Anders Jahres Kulturpris 2023 er danser, koreograf og regissør Indra Lorentzen, danser, koreograf og regissør Jo Strømgren og skuespiller Sverre Anker Ousdal.

Anders Jahres Kulturpris er Norges største æresbelønning for fremragende kulturell innsats. Prisen deles ut under en seremoni i Universitetets aula i Oslo

– De tre prisvinnernes kunstnerskap er svært forskjellige, men på hver sin måte har de vært sentrale for den norske og internasjonale scenekunsten og dens utvikling, sier prisutvalgets leder Åse Kleveland.

Les mer

Anders Jahres Kulturpris
Anders Jahres Kulturpris skal være en æresbelønning for fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv.

Prisutvalget består av: Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Svein Olav Hoff, Helene Uri og Jon Gunnar Pedersen.
ajhs.no