Path Created with Sketch.

Argumentasjonsguiden for likestilling og mangfold i kulturlivet

Illustrasjon: Julie Aida
For å senke terskelen for at flere blir med i debatten relanserer Balansekunst Argumentasjonsuiden for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Den nye guiden presenterer noen av de vanligste innvendingene mot likestilling og mangfold i kulturlivet og gir en rekke konkrete argumenter som kan brukes til å besvare disse påstandene.

Guiden inneholder i tillegg tips til debatteknikk og øvelser som lærer deg å gjenkjenne hersketeknikker. Du vil også finne en oversikt som gir et bilde av hvordan norsk kulturliv ser ut i dag, og en forklarende ordliste til slutt. Målet med Argumentasjonsguiden er å gjøre debatten mer tilgjengelig, samtidig som vi synliggjør motstanden mot likestilling og mangfold som fremdeles finnes.

Les mer på Balansekunst
Last ned Argumentasjonsguiden

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 90 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi, og legger et bredt mangfoldsbegrep til grunn for sitt likestillingsarbeid. Foreningen er dermed en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og klassebakgrunn.
balansekunstprosjektet.no