Path Created with Sketch.

ARKIVERT! – kunstnerarkivseminaret 2024 – HOLD AV DATOENE!

ARKIVERT Kunstnerarkivseminaret
Har du tenkt på at dansekunstneres private arkiv dokumenterer dansehistorien i Norge? Hvordan står det egentlig til med ditt arkiv?

Danseinformasjonen inviterer til et tredagers arkivseminar 4.-6. november 2024.

Gjennom faglige innlegg, foredrag og panelsamtaler vil vi belyse problemstillinger og inspirere til løsninger på arkivfaglige spørsmål knyttet til dokumentasjon- og arkivarbeid innen scenekunsten.


Få kontroll over ditt eget arkiv – det du bevarer er en del av dansehistorien

Dansekunsten i Norge skapes i stor grad i det frie feltet og dokumentasjonen er overlatt til enkeltpersoner. I prosjektøkonomien som preger det frie dansekunstfeltet er dette krevende, da dokumentasjonen ofte blir gratisarbeid etter at forestillingene er ferdigspilt. Danseinformasjonen har imidlertid tatt ansvar ved å samle inn dokumentasjon fra den norske dansekunsthistorien. Det innsamlede materialet utgjør Dansearkivet, som består av 80 privatarkiv etter koreografer, pedagoger og kompanier, samt mange videointervju. 

Gjennom arbeidet med Dansearkivet har vi opparbeidet oss stor arkivkompetanse, men vi har også erfart at det er mange, både kunstnere og institusjoner som opererer i det frie scenekunstfeltet, som synes arkivarbeid er utfordrende.

Vi håper å se deg i november – hold av datoene allerede nå!

Vi ønsker å legge til rette for økt kompetanse hos enkeltkunstnere og kompanier om hvordan de selv i større grad kan ta kontroll over egen dokumentasjon og arkivering, og slik bygge arkiv over sine kunstnerskap og i fellesskap ta vare på den immaterielle kulturarven. 

Seminaret ARKIVERT! retter seg mot kunstnere, spesielt de i det frie scenekunstfeltet, men også mot mindre institusjoner som enten jobber med arkiv eller burde jobbe med arkiv. Arbeidet med Dansearkivet har inspirert oss til å arrangere seminar, fordi vi tror på det å møtes, løfte problemstillinger som er felles og lære av og om hverandre. Danseinformasjonen kjenner selv på et behov for kollegial utveksling og ønsker å skape rom for en større delingskultur, samt økt kompetanse for arkivskapning – og dermed kulturvern, i vår sektor. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre og øke kunnskap, kompetanse og bevissthet om arkivering i det frie scenekunstfeltet.

Seminaret finner sted på Vega Scene i Oslo, 4.-6. november 2024. Mer informasjon om program og påmelding kommer til høsten. 

Kast ikke, vent til seminaret er over!

Seminaret er mulig takket være økonomisk støtte fra Arkivverket og Kulturrådet.

Arkivert arkivseminar


Informasjon om Dansearkivet finner du her.
Prosjektmidler til Dansearkivet