Path Created with Sketch.

Byrådets forslag til Oslobudsjett 2022

Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet.
I går, den 22. september, ble byrådets budsjettforslag lagt fram, og vi har sett på forslaget til kulturbudsjett for Oslo kommune – nærmere bestemt på kapittel 500, som omhandler tilskudd og avsetninger. Overordnet har byrådet foreslått en videreføring med samme sum som i fjor til flere større ordninger som kan søkes på gjennom året. Dette er bl.a. løpende kunst- og kulturtiltak med 7 millioner kr., spaserstokken med 4 millioner kr. og kultur til barnehagebarn med 3 millioner kr. Det er gledelig at avsetningen til Oslo kommunes kulturstipend og priser er doblet til 5 millioner kr. og at innovasjon innen kultur og kulturnæring er doblet til 3 millioner kr.

Gjennom flere år har Oslo kommune gitt driftstilskudd til et fåtall aktører innen dansekunst. Like lenge har det vært arbeidet for å øke summene til hver enkelt og antall mottagere. Tilskudd til fjorårets to nye mottagere er videreført i byrådets forslag: Soul Sessions Oslo med en sum på 150 000 kr., som i fjor, og Panta Rei med en økning opp til 400 000 kr.

Blant de «faste» mottagerne er det foreslått økninger på kr. 100 000 til PRODA – opp til 500 000 kr. og Scenehuset – opp til 400 000 kr. CODA, Rom for Dans og Dansens Dager er foreslått med videreføring av fjorårets summer på hhv.  1,4 millioner, 1,1 millioner og 250 000 kr.

To andre søkere fra dansekunstfeltet, blant annet Kirkenær Ballettskole, er ikke foreslått med tilskudd fra byrådet.

Det kan også nevnes at Tekstlab, hvor flere dansekunstnere er involvert, er foreslått med en økning på ½ million kr., opp til 1,1 millioner kr. Black Box teater er foreslått videreført som i 2020 og 2021 med 12,3 millioner kr.

Det rødgrønne byrådet med Ap, SV og MDG er avhengig av Rødt eller Venstre for å få flertall for sine forslag. Gangen videre for søkerne er å be om deputasjon med Kultur- og utdanningsutvalget, der representanter fra alle bystyrets partier er samlet. Deputasjon er et 10 minutters møte, der man får anledning til å legge fram sin sak og partiene får stilt spørsmål.

Bystyret vedtar 2022-budsjettet medio desember. Her kan du lese detaljene i byrådets budsjettforslag 2022 (Sak 1/2022), kapittel 500 Kulturtilskudd mm. Budsjett 2022 – Sak 1/2022 kap. 500 Kulturtilskudd mm.- spesifikasjon av tilskudd og avsetninger