Path Created with Sketch.

Cecilie Lindeman Steen mottar Danseinformasjonens ærespris 2017

Cecilie Lindeman Steen
Cecilie Lindeman Steen i forestillingen «(but) that night I found her very alluring» (2006) av Ina Christel Johannessen / zero visibility corp. Foto: Erik Berg
Cecilie Lindeman Steen har i over 30 år markert seg som en av de viktigste utøverne i norsk samtidsdans. Hun kjennetegnes ved en fengslende scenisk tilstedeværelse, integritet og et nyansert og rikt bevegelsesspråk. Prisen deles ut den 9. november 2017 på Dansens Husnetter forestillingen While they are floating av Carte Blanche, og prisutdeler er Åse Kleveland.

Danseinformasjonens ærespris tildeles aktører som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten, og i år går prisen til en aktiv kunstner som står frem som et stort forbilde for kolleger, publikum og studenter.

Cecilie Lindeman Steen
Steen (f. 1965) ble uteksaminert fra Statens Balletthøgskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo) i 1985 og har de siste 30 årene medvirket i godt over hundre produksjoner, samt turnert nasjonalt og internasjonalt. Hennes kunstnerskap bygger på samarbeid med noen av Norges mest markante koreografer og kompanier, som Ina Christel Johannessen, Sølvi Edvardsen, Odd Johan Fritzøe, Jo Strømgren, Kjersti Alveberg, Janne-Camilla Lyster, Mia Habib og Carte Blanche. Steen har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt kunstneriske arbeid, blant annet Ballet Tanz Internationals ”Outstanding Dancer of the Year 2000”. I tillegg har hun mottatt Statens arbeidsstipend for kunstnere i flere perioder, sist i 2016 da hun ble tildelt 10-årig stipend for etablerte kunstnere.

Cecilie Lindemann Steen
Foto: Tale Hendnes

En dansekunstner på kontinuerlig oppdagelsestur
Steen er en inspirerende kraft i det norske dansekunstfeltet og en viktig motor for kvaliteten og utviklingen av norsk dans. Hun kjennetegnes ved sin dyptgående utforskning av bevegelsesmateriale, nysgjerrighet og åpenhet. Med en kontinuerlige søken etter nye erfaringer og nye oppdagelser står hun kunstnerisk aldri stille, og selv sier hun det slik:

– Som utøvende kunstner er det aldri noe som kan gjentas, det må alltid være en slags ny oppdagelse, eller lytting, som om du gjør det for første gang.

Cecilie Lindeman Steen

Den anerkjente norske koreografen Ina Christel Johannessen, som er kunstnerisk leder for kompaniet zero visibility corp., har hatt et tett samarbeid med Steen de siste 30 årene. Johannessen beskriver henne med disse ordene:

 Cecilie har en unik evne som utøver til å omforme bevegelser til mening. Jeg møter ytterst sjeldent en danser som jobber så spesifikt med tanken og innholdet i kroppen og kinetikken, og evner å overføre det fra seg selv, sin kropp og til publikum. Cecilie har også en unik evne til å løfte historier og meninger ut av sine kolleger, både hos dansere og koreografer, og klarer å omformulere og visualisere dette til ord. Jeg har vært så heldig å få være med Cecilie og oppleve dette i over 30 år.

Ina Christel Johannessen

I senere tid har Cecilie Lindeman Steen blant annet fokusert på samarbeidet med koreograf Janne-Camilla Lyster som sier følgende om henne:

Cecilie Lindeman Steen er en danser med en forbløffende presisjon, sjelden kinestetisk forståelse og absolutt scenisk integritet. Heldige er de som får og har fått sjansen til å arbeide med henne.

Janne-Camilla Lyster

Fra ærespriskomiteen begrunnelse:
I tillegg til å være til inspirasjon i kraft av sitt kunstneriske arbeid, viser hun genuin interesse og engasjement for andre strømninger i feltet, for studenter og nyetablerte dansekunstnere. Hennes evne til å se og gå i møte med ulike kunstneriske prosjekter, løfter frem uetablerte utrykk og skaper engasjement og interesse for et kunstfelt i stadig bevegelse. Les hele begrunnelsen her

Om Danseinformasjonens ærespris
Prisen ble opprettet for å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere. Æresprisen deles ut til en aktør som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten. Den deles ut for 21. gang, og er tidligere tildelt bl.a. Ingunn Rimestad, Edith Roger, Anne Borg, Runar Borge, Anne Grete Eriksen, Ellen Kjellberg, Oslo Danse Ensemble, Marte Sæther og Lise Nordal.

Prisen består av bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000,-

Ærespriskomiteen for 2017 består av Eivind Seljeseth, Kristina Gjems, Maja Roel, Karl-Erik Nedregaard og Solveig Leinan-Hermo. Les mer om Danseinformasjonens Ærespris her

Videointervju med Cecilie Lindeman Steen kan sees her:

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet – Norges største samling av dansehistorisk materiale fra den sceniske dansen.