Path Created with Sketch.

Daglig leder ved Danseinformasjonen skriver dansehistoriebok

Foto: Sigrun Drivdal Johnsen
Daglig leder ved Danseinformasjonen, Sigrid Ø. Svendal, er i gang med å skrive en bok om norsk dansehistorie og har derfor delvis permisjon fra jobben på Danseinformasjonen.

Boka vil ta for seg dansekunstens utvikling gjennom 1900-tallet og vise hvor tett dansekunsten henger sammen med samfunnet. Ønsket er at boka kan fungere som fagbok ved høyere danseutdanninger, men at den også er relevant for alle som interesserer seg for dans, kunst og historie.

– Kunst lages ikke i et vakuum og vil ofte speile den tiden den er skapt i. Det er interessant hvordan dansekunsten plasserer seg i sin samtid opp gjennom det 20 århundre, men også hvordan dansekunstens historie kan vise oss hvordan det norske samfunnet har utviklet seg. Dette henger nemlig tett sammen, forteller Sigrid, som i tillegg til en danseutdanning også har en doktorgrad i historie. Hun fortsetter.

– For eksempel da Botten Soot i 1910 kastet skoene og danset barbeint, da handlet det ikke bare om hva en kvinne kunne tillate seg og hvordan dansen utviklet seg, men også om kvinnekamp og kampen for kvinnelig stemmerett. Og da Martha Graham Dance Company besøkte Oslo i 1962, var forestillingene en del av den kalde krigens kulturkamp, hvor USA betalte for eksport av kunst og kultur for å bedre utenrikspolitiske relasjoner. Da ble dansen brukt som politisk virkemiddel.

Svendal har fått skrivestipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og er innvilget 50 % permisjon fra jobben på Danseinformasjonen i to år.

– Jeg er veldig glad for denne muligheten. Skrivestipend og støtte fra Danseinformasjonen gjør det mulig for meg å nerde videre i den spennende dansehistorien i Norge, og med en bok kan jeg få formidlet deler av den rike, utfordrende og til dels ukjente dansehistorien. Det er viktig å understreke at denne boka ikke skal fortelle alt som har skjedd innen norsk dansekunst. Tvert imot, har jeg plukket ut en rekke årstall gjennom århundret og forsøker å belyse noen spesifikke hendelser og aktører. Med flere slike kikkhull inn i dansen og samfunnet gjennom 100 år, håper jeg at leseren vil kunne danne seg et bilde av hvordan dansekunsten har utviklet seg, og ikke minst se hvor tett dansekunsten er koblet til samfunnet, sier Sigrid.

– Styret er svært positive til bokprosjektet og ønsker permisjonen velkommen. Formidling av dansehistorie er viktig og Danseinformasjonen bidrar aktivt på flere områder, i form av foredrag og nå også med bok. Styret har tillit til at administrasjonen samtidig klarer å prioritere sine øvrige oppgaver på en best mulig måte, og at eventuelle ulemper for Danseinformasjonen på grunn av permisjonen, oppveies av den faglige relevansen, sier styreleder i Danseinformasjonen, Gry Kipperberg.