Path Created with Sketch.

Danseinformasjonens ærespris 2015 går til Lise Nordal

Lise Nordal
Foto: Tale Hendnes
Lise Nordal mottar Danseinformasjonens ærespris 2015 for sitt imponerende og omfattende arbeid som danser, pedagog, koreograf, kunstnerisk initiativtaker og kurator.

Prisen deles ut den 15. oktober på Dansens Hus etter CODAs åpningsforestilling Deep Dish og prisutdeler er statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Æresprisen deles ut for 19. gang, og er tidligere tildelt bl.a. Edith Roger, Anne Borg, Runar Borge, Anne Grete Eriksen, Ellen Kjellberg, Oslo Dance Ensemble og Marte Sæther.


Lise Nordal – en pioner innen dansen

Lise Nordal er en pioner innenfor den moderne dansen i Norge, og hun har vært med å forme utviklingen av norsk dans. Om hennes kunstnerskap er det blitt sagt at dansen skal oppleves og ikke forestilles eller tolkes. Selv sier Lise Nordal om sine koreografier at de er danset musikk, og hun samarbeidet tett med musikere og komponister i sine arbeider. Nordal jobbet også med nye virkemidler i sine verker som bl.a. film og lysbilder.

Nordal hentet impulser fra både Europa og USA, og brakte Merce Cunningham Dance Company for første gang til Norge ved å invitere ham til CODA-festivalen i 2002. Hun var også en av drivkreftene bak åpningen av Dansens År i 1993 og har jobbet iherdig i over fire tiår med å gi dansen en like naturlig plass i samfunnet som musikk og litteratur. Lise Nordal er for en legende å regne innen norsk dans.


Fra ærespriskomiteens begrunnelse:

Etter over førti år med nyskapende og engasjerende dansekunst, har Lise Nordal stadfestet hvilken enorm kraft og stemme hun er og har vært for den norske dansekunsten. Komiteen vektlegger hennes betydning allerede fra Collage Dansekompani, hvor hun startet som danser og senere ble både koreograf og kunstnerisk leder, før hun fra 1998 presenterte sine koreografier gjennom sitt eget NorDans produksjoner.

Som kunstner og koreograf er Lise Nordal en estetiker med sans for visuell, minimalistisk komposisjon i et danserisk, scenisk utsnitt. Hennes produksjoner, ofte i samarbeid med nyskapende komponister, har vært både dristige og banebrytende.

Med fokus på den nyskapende kunstformen var Lise Nordal en pådriver og en av initiativtakerne  for samtidsdansfestivalen CODA, hvor målet har vært å bygge bro mellom norsk og internasjonal samtidsdans. Med sine samarbeidspartnere har hun vært med på å drive frem en festival som markerer seg på et meget høyt, internasjonalt kunstnerisk nivå. Hennes innsats kan sies å ha vært enestående for festivalen og har bidratt direkte til dens kunstneriske relevans gjennom 15 år. 

Lise Nordals engasjement og drivkraft for samtidsdansen står fortsatt meget sterkt den dag i dag og baner fremdeles vei for ny norsk og internasjonal samtidsdans.

Ærespriskomiteen for 2015 består av Liv Bjørgum, Eivind Seljeseth, Hege Haagenrud, Karen Høybakk Mikalsen og Karl-Erik Nedregaard. Les mer om Æresprisen her

Videointervju med Lise Nordal og Kjell Samkopf kan sees her:

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet – Norges største samling av dansehistorisk materiale fra den sceniske dansen.

Æresprisintervju

Kaffesamtale med Lise Nordal kl 15:00 mandag 14. september 2015
Lise Nordal er intervjuet av Brynjar Åbel Bandlien

Danseinformasjonens ærespris består av bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000,-