Path Created with Sketch.

Danseinformasjonens ærespris gikk til NoDa og Tone Øvrebø Johannessen

Tone Øvrebø Johannessen
Her ser vi en rørt prisvinner mellom Danseinformasjonens daglig leder Randi Urdal og kulturminister Trond Giske. Foto: John Andresen
Danseinformasjonen delte ut sin årlige ærespris lørdag 10. november i etterkant av forestillingen I det förflutna av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt på Riksteatret. Prisen ble i år delt i to, og gikk til Norske Dansekunstnere – forbundet for koreografer, dansere og pedagoger (NoDa) og nåværende forbundsleder Tone Øvrebø Johannessen.

Prisen ble overrakt av kulturminister Trond Giske, som også holdt en gratulasjonstale til prisvinnerne. Han bekreftet at arbeidet til både NoDa og Øvrebø Johannensen har bidratt til å synliggjøre dans som en selvstendig kunstart og dermed profilert den positivt. Giske trakk spesielt frem arbeidet som Øvrebø Johannesen har gjort med å profesjonalisere forbundets arbeid i kontakt med media og politikere.

Æresprisen deles ut til en person, unntaksvis en gruppe eller institusjon, som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart og/ eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge. Prisen ble første gang delt ut i 1995, og deles nå ut for 12. gang.

Etter selve prisutdelingen ble det holdt en mottagelse for prisvinnerne i Riksteatrets foajé. Her grep flere sjansen og holdt taler til NoDa og Øvrebø Johannessen. På talelisten fant vi leder for Dansens Hus Karene Lyngholm, forbundsleder for Musikernes Fellesorganisasjon Arnfinn Bjerkestrand, daglig leder i Skuespillerforbundet Kirsti Camerer, Marianne Skjeldal på vegne av GDT-styret og faglig sekretær i NoDa Grete Valstad. Alle kom med lovprisninger til både forbund og forbundsleder. Randi Urdal fra Danseinformasjonen delte også ut blomster til de tidligere forbundslederne av NoDa som var tilstede.

NoDa ble opprettet som et fagforbund for profesjonelle dansekunstnere i 1947. Da under navnet Norsk Ballett – og Fridansforbund. Forbundet har gjennom sine seksti år utøvet et enestående arbeid for å fremme dansekunstneres arbeidsvilkår, forståelsen for dans som selvstendig kunstart og dansens plass i kulturlivet.

Viktige kampsaker for NoDa har vært faste kontrakter for dansere, lønn i prøveperioder, opprettelsen av en statlig balletthøyskole, gratis treningssted for profesjonelle dansere, opprettelsen av et informasjonskontor for dans (Danseinformasjonen), egen tilskuddsordning og fagutvalg under Norsk kulturråd, samt etableringen av en nasjonal scene for dans, Dansens Hus.

Tone Øvrebø Johannessen (f. 1962) har vært engasjert i forbundet siden 1993, og har virket som forbundsleder siden 2001. Hun har tidligere arbeidet som produsent og dansepedagog. Gjennom sitt personlige engasjement har Øvrebø Johannessen bidratt til å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge. Hun har profesjonalisert forbundets arbeid, og har dermed en stor del av æren for at Norske Dansekunstnere er en tydelig aktør i kulturfeltet. Hun hedres for sin personlige innsats i forbundet, og for gjennom sitt virke å ha satt dans på den politiske dagsorden.

Les mer om Tone Øvrebø Johannessen her
Les mer om Norske Dansekunstnere her