Path Created with Sketch.

Dialogmøte for nyutdannede dansekunstnere

Danseinformasjonen og Norske Dansekunstnere inviterer til et åpent rom for samtale, utveksling og dialog for nyutdannede og nyetablerte dansekunstnere 28. februar kl. 18-20 på Scenehuset, Oslo

Dette dialogmøtet retter seg først og fremst mot deg som gikk ut av en høyere danseutdanning i 2019, 2020, 2021 og deg som går ut i 2022. La oss snakke høyt om de utfordringene dere erfarer i møte med å etablere seg som dansekunstnere mens en pandemi herjer. Det har de siste to-tre årene vært en spesiell og krevende tøff tid for de nyutdannede og nyetablerte som har ankommet det profesjonelle yrkeslivet som dansekunstnere. Vi vet at det å bygge opp en karriere etter endt utdanning som dansekunstner vanligvis er krevende og kan ta tid, men dette blir ekstra vanskelig med en pågående pandemi. Koronapandemien har lagt så store begrensninger på mulighetsrommet utdannelsen deres tilsier at dere skal jobbe i, og vi ser at flere står i en utfordrende situasjon.

Utgangspunktet for samtalen er å lytte til de erfaringer, bekymringer og utfordringer dere har, samt at vi i felleskap kan diskutere mulige løsninger på utfordringene. Hva hadde dere ønsket dere? Hva kunne vi eventuelt bidratt med?

Dialogmøtet foregår på Scenehuset, Oslo og vil ikke streames.

Dialogmøtet er opprettet som arrangement på Facebook, og dette vil også være informasjonskanal for de som ønsker å delta. Se mer her: facebook.com/events/1061400607753730

Sitter du inne med noe spørsmål du tenker kunne vært fint om vi som organisasjon svarer ut, er det fint om du vil sende inn disse i forkant av møte til kontakt@norskedansekunstnere.no