Path Created with Sketch.

EN KUNSTNER I BEVEGELSE – Amie Mbye er Dansens Dager-ambassadør 2021

Dansekunstner, koreograf og pedagog Amie Mbye er årets Dansens Dager-ambassadør! Hun har koreografert årets Dansens Dager-dans, som blir lansert om få uker og som i løpet av våren vil bli danset av flere tusen barn og unge over hele landet. Mbye er en mangesidig kunstner med bakgrunn fra både samtidsdans, streetdance og afrikansk-estetisk samtidsdans.

Hun har base i Oslo og Paris, og har de siste årene hatt jobber og samarbeidsprosjekter i en rekke land, blant annet et filmprosjekt i Senegal og forestillinger i Spania, Frankrike, Belgia og Norge. Mbye bruker også mye tid på å undervise barn og unge, både i Norge, men også i Gambia og Senegal og tidligere på Cuba – et arbeid hun selv sier er viktig og uatskillelig fra sitt kunstneriske virke.

Foto av Dansens dager-ambassadør Amie Mbye
Foto: Nicole Rafiki

I 2021 er hun aktuell som utøver for en rekke koreografer i inn- og utland, samt med sitt eget prosjekt Convo, hvor hun, i samarbeid med blant annet fotokunstner Nicole Rafiki og dansekunstner Ibrahima Diouf, undersøker hvordan forflytning og migrasjon påvirker mennesker og samfunn.

Dansens Dager er en internasjonal feiring av dans i alle former og har siden 2001 vært en årlig vårfest i Norge med opp mot 150 arrangementer. Ambassadørens rolle er å skape blest rundt feiringen og formidle Dansens Dagers budskap om å bruke dansen til å samles med åpenhet, nysgjerrighet og respekt for hverandre.

Kunstner med mange lag
Amie Mbye har både deltatt i og laget prosjekter som spenner fra stedsspesifikke, interaktive forestillinger til kunstneriske produksjoner for både små rom og store scener, samt jobbet for kjente artister som Musti og Nico & Vinz. Mbyes koreografiske praksis er ofte tverrfaglige kunstsamarbeid hvor hun tar i bruk film, musikk og/eller installasjoner. Ofte undersøkes spørsmål knyttet til minoritet, kultur, kjønn og identitet. Mbye er opptatt av hvordan forholdet mellom tradisjon og popkultur kan skape ulike former for virkelighetsoppfatninger, og hvordan disse kommer til uttrykk politisk, strukturelt og personlig. Sentralt for Amie Mbyes danseriske undersøkelser er en evig søken etter det som beveger oss og hun bruker i stor grad mennesker, og deres erfaringer og perspektiv, som inspirasjon.

Foto av dansens dager-ambassadør 2021 Amie Mbye
Foto: Mikael Ortenheim

Danseinformasjonen er koordinator for Dansens Dager i Norge og daglig leder Sigrid Svendal er veldig glad for at Amie Mbye har takket ja til å være årets Dansens Dager-ambassadør:

Amie Mbye er en sterk og tydelig dansekunstner med et utvidet sosialt engasjement. Hennes arbeid har en stor bredde, fra det populærkulturelle til det konseptuelle. Mbye har en imponerende spennvidde og en tilstedeværelse i arbeidet sitt som fører til at hun er en kunstner man legger merke til – og som også har en viktig stemme fordi hun bidrar til å løfte perspektivene. Hun er et viktig forbilde for mange unge, også gjennom sitt pedagogiske virke.

Dansens Dager 2021 – 30. april til 2. mai
Med nærmere 150 arrangementer over hele landet er Dansens Dager Norges desidert største dansefest. Dansens Dag ble opprettet av UNESCO i 1982. Målet er å løfte frem og synliggjøre dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme.

Foto av Dansens dager-ambassadør 2021 Amie Mbye
Foto: AM1
Av Dansens Dager-ambassadør 2021 Amie Mbye
Foto: Ibrahima Diouf

Mbye er også en ettertraktet pedagog og et viktig forbilde for mange unge dansere i Oslo. Les mer om henne her

Amie Mbye har koreografert årets Dansens Dager-dans som blir lansert i februar på dansensdager.no.

Les mer om Dansens Dager.
Følg Dansens Dager på Facebook og Instagram

Danseinformasjonen har koordinert Dansens Dager i Norge siden 2001. 

Fotokred fra toppen (venstre til høyre):
Sigrun Drivdal Johnsen, Nicole Rafiki, Mikael Ortenheim, AM1, Ibrahima Diouf og Samir Mahdad.

Amie Mbye (f. 1993) er en norsk-gambisk kunstner med en bacholorgrad i dans og koreografisk tenkning fra Høyskolen for Dansekunst i Oslo (2019). Hun har vært engasjert som danser for forskjellige artister og koreografer som Germaine Acogny (SEN), Thomas Talawa Prestø / Tabanka Dance Ensemble (NO), Aida Colmenero Diaz (ES), Alesandra Seutin (BE), Cliff Moustache (NO), Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos (NO), Harald & Louis (NO / DK), Inés Belli (NO) med fler.

I 2021 er hun aktuell som utøver for koreografene Ludvig Daae (NO), Ingri Fiksdal & Solveig Styve Holte (NO), Harald Beharie (NO), Inés Belli (NO), Alesandra Seutin (BE), Aida Colmenero Diaz (ES) og Lara Barsacq (BE). Hennes eget arbeid, Convo har premierer i både Oslo, Paris og Dakar. Amie Mbye er også aktuell med et stort samarbeidsprosjekt med Rom for Dans, som skal være for, av og med unge dansekunstnere i Oslo og som skal resultere i en forestilling høst 2021.