Path Created with Sketch.

Fond for utøvende kunstnere – Endringer i fondets prosjektstøtte

FFUK
Fond for utøvende kunstnere går bort fra dagens underskuddsgaranti, og går over til en ren prosjektstøtte.

Dette betyr at støtten fra fondet ikke lenger vil bli redusert dersom prosjektet går med økonomisk overskudd, eller hvis prosjektets omfang utvides etter at søknaden er sendt inn.

Det vil fremdeles være et minstekrav om at prosjektet gjennomføres som beskrevet i søknaden. Hvis man gjennomfører mindre enn man søkte om eller med færre eller andre utøvere enn oppgitt i søknaden, vil støtten kunne bli redusert. Vesentlige endringer og utsettelser må fortsatt meldes inn og godkjennes av fondet før prosjektet realiseres.

Endringen vil gjelde prosjektstøtter innvilget etter 1. januar 2024.

Les mer her.