Path Created with Sketch.

Hege Knarvik Sande blir ny direktør i Danse- og teatersentrum

Hege Knarvik Sande
Foto: Kristoffer Eliassen
Hun overtar dermed ledelsen etter Tove Bratten som har ledet organisasjonen i 28 år. – Vi er svært glade for at Hege har takket ja til jobben. Vi tror hun er den rette til å lede Danse- og teatersentrum videre inn i framtiden, sier styreleder Susanne Næss Nielsen.

Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et kompetansesenter som skal fremme profesjonell fri scenekunst i Norge og i utlandet og ivaretar forvaltning av Utenriksdepartementets reisestøtteordning. I tillegg drives Sceneweb.no som er et viktig digitalt scenekunstarkiv.

– Det blir en utrolig spennende oppgave å lede Danse- og teatersentrum. Jeg ser fram til å bli godt kjent med nettverk og samarbeidspartnere og vil jobbe for at Danse- og Teatersentrum fremdeles har en sterk posisjon i scenekunstfeltet, sier Hege Knarvik Sande.

Hege Knarvik Sande har master i Kultur og idéhistorie/teatervitenskap fra Universitet i Oslo og en bachelor i statsvitenskap fra UiO. Hun har bred erfaring fra politisk arbeid og fordypning i scenekunstpolitikk. Gjennom tidligere tilknytning til organisasjonen og fra erfaring som prosjektleder, produsent i det frie scenekunstfeltet kjenner hun godt til Danse-og teatersentrums arbeid, scenekunstfeltets utfordringer og muligheter. Hun kommer fra stillingen som Generalsekretær i Norsk kulturforum, en interesse og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Sande har ledet Norsk kulturforum siden 2017 og har blant annet ledet organisasjonen gjennom en omfattende organisasjonsutviklingsprosess samt utviklet den nye kulturpolitiske arenaen Kulturytring.

Sande tiltrer 1. september 2021.

Les mer om Danse- og teatersentrum på deres nettsider.