Path Created with Sketch.

Hilde Rustad fyller 60 år – gratulerer med dagen!

Hilde Rustad
Hilde Rustad fyller 60 år den 18. juni 2023.

Hun har en omfattende karriere, både som dansekunstner, pedagog og akademiker. I tillegg jobbet hun hos oss i Danseinformasjonen i 2007, blant annet som prosjektleder for Dansens Dager.

Gratulerer så mye med dagen, Hilde!

Hilde Rustad fullførte en Cand.Mag. grad ved Universitetet i Oslo, og innimellom akademiske fag tok hun en skuespillerutdanning og arbeidet som teaterkonsulent og dramalærer. Deretter utdannet hun seg til danser og koreograf ved Kunsthøyskolen i Amsterdam, avdeling School for New Dance Development. Som frilans dansekunstner har hun drevet Studio -B sammen med kolleger, vært danser i «Prosjekt Impro», jobbet som pedagog og utøver og stått ansvarlig for en rekke dansekunstprosjekter. Hun var også med i Stuntgruppa under Dansens År ’93.

I 2006 tok hun Nordisk Mastergrad i dansevitenskap ved NTNU, og i 2013 disputerte hun ved Norges idrettshøgskole (NIH) med avhandlingen «Dans etter egen pipe? En analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon som tradisjon, fortolkning og levd erfaring». Hun var deretter postdoktor på NIH. Rustad begynte som timelærer ved Norges dansehøyskole (nå del av Kristiania) i 2004 og har siden 2019 hatt 100 % stilling. Hun har vært studieprogramleder for BA i dans med pedagogikk og BA i dansekunst, og arbeider med forskning, praktisk og teoretisk undervisning.

Rustads har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt hovedsakelig innen områdene kroppslig læring, dans og alder, danseimprovisasjon, kontaktimprovisasjon, samt dans i kroppsøvingsfaget og høyere utdanning. Hun har vært leder for Nordisk forum for danseforskning, og sitter som redaksjonsmedlem for Nordic Journal of Dance.

Hilde Rustad
Hilde Rustad

16. mai 2022 ble Hilde Rustad oppnevnt til professor og torsdag 19. januar 2023 holdt hun tiltredelsesforelesningen «Fortid – Nåtid – Framtid» på Høyskolen Kristiania.

Her kan du lese intervju med henne, i anledning tiltredelsesforelesningen.
– Hadde jeg vært student på 70- eller 80-tallet, ville det ikke vært mulig for meg å gjennomføre en akademisk løpebane innen dans, sier hun.

Her kan du lese mer om henne.