Path Created with Sketch.

Ingunn Rimestad mottar Danseinformasjonenes ærespris 2016

Ingunn Rimestad
Foto: Trygve E. Solheim
I over 40 år har Ingunn Rimestad gjennom sitt virke satt dype spor i det norske dansekunstfeltet. Med sin analytiske, nysgjerrige og framtidsorienterte kraft fortsetter hun å sette avtrykk, både som pedagog, veileder og utøvende danser.

Hun mottar Danseinformasjonenes ærespris 2016 for sitt beundringsverdige arbeid.

Prisen deles ut den 24. september 2016 på Dansens Hus etter forestillingen We Are Here Together av Carte Blanche og prisutdeler er Oslos ordfører Marianne Borgen. Æresprisen deles ut for 20. gang, og er tidligere tildelt bl.a. Edith Roger, Anne Borg, Runar Borge, Anne Grete Eriksen, Ellen Kjellberg, Oslo Dance Ensemble, Marte Sæther og Lise Nordal.

Rimestad kommer rett fra den anerkjente festivalen Tanz im August i Berlin hvor hun danset i forestillingen A song to…av koreografen Mia Habib, som hyller henne med disse ordene:

Ingunn har vist hvordan en faglig skarphet kombinert med raushet, ydmykhet og nysgjerrighet kan åpne nye dører for den enkelte dansekunstner, men også på tvers av kunstnerskap, uttrykksformer og stilarter. Hennes evne til å bygge broer av forståelse i dansefeltet med utgangspunkt i detaljert analyse og en varm klokskap er til inspirasjon og lærdom.

Mia Habib

Koreograf og teatersjef for Carte Blanche Hooman Sharifi sier dette om Ingunn Rimestad:

Ingunn fikk meg til å forstå at mine organer er flytende og ikke stuck.
Ingunn fikk meg til å forstå hvordan jeg kan utnytte mine skader.
Ingunn fikk meg til å forstå stillhetens styrke og makt.
Ingunn har fått meg til å forstå alder på måter som var utenkelig for meg.

Ingunn Rimestad – dansekunstens gartner
Med sitt kreative, generøse og våkne blikk har Rimestad en egen evne til å løfte kollegaer og studenter i kunstneriske møter. Hun kjennetegnes ved sin brede kunnskap og er opptatt av å forske i hva som skaper et særegent bevegelsesutrykk og i veiledningsspråket. Ved å jobbe fram et språk som gir gjenklang i den andres livserfaring legger hun grunnlag for kunstnerisk vekst.

Dansen skal være livgivende og ikke destruktivt i arbeidet

Ingunn Rimestad

Som danser har Rimestad beveget seg igjennom sin samtid og er en utøver med integritet. Høydepunktene i hennes karriere spenner fra Studio Oscar og arbeider med Edith Roger og Gerd Bugge på Nationaltheatret på 70-tallet, via et langvarig samarbeid med koreografen Lise Ferner, blant annet i kompaniet Hexakin. Hun har også samarbeidet med Dansdesign i flere produksjoner og arbeidet med dagens samtidige koreografer som Hooman Sharifi, The Line og Mia Habib. Rimestad har erfart, formet og utøvd vesentlige deler av norsk, moderne dansehistorie. De siste 35 årene har hun også vært en verdsatt høgskolelektor ved avdeling for samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Fra ærespriskomiteens begrunnelse:
Ingunn Rimestads evne til å balansere en insisterende, grundig og presis kunstnerisk praksis med en åpen og nysgjerrig holdning til nye impulser og strømninger, gjør henne unik i det norske dansefeltet og til en betydningsfull, viktig og bemerkelsesverdig dansekunstner!
Les hele begrunnelsen her

Videointervju med Ingunn Rimestad og Lise Ferner kan sees her:

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet – Norges største samling av dansehistorisk materiale fra den sceniske dansen.

Ærespriskomiteen for 2016 består av Eivind Seljeseth, Hege Haagenrud, Karen Høybakk Mikalsen, Karl-Erik Nedregaard og Solveig Leinan-Hermo.
Les mer om Æresprisen her