Path Created with Sketch.

Innstilling fra ærespriskomiteen 2020

Halldís Ólafsdóttir
Foto: Jórunn Bergljot Ólafsdóttir
Ærespriskomiteen innstiller Halldís Ólafsdóttir som mottaker av Danseinformasjonens ærespris for 2020 for sitt arbeid som dansekunstner.

Gjennom sitt lange kunstneriske virke i nesten 40 år er Ólafsdóttir blant sin generasjons mest markante utøvere innen dansekunsten. Hennes allsidighet spenner vidt, fra en sterk teknisk base innen klassisk ballett, stepp og jazzdans, til dramatiske og nyanserte tolkninger innen samtidsdansen.

Ólafsdóttir er en modig og intelligent danser, og hun innehar en dramatisk nerve, stor kunstnerisk integritet og sterk intuisjon. Dette har ikke minst kommet tydelig til uttrykk i hennes intense og uttrykksfulle karakter i Kjersti Alvebergs Rav (1988), og gjennom hennes 20 år lange samarbeid med Ingun Bjørnsgaard som medskapende danser i verk som vakte stor interesse og oppmerksomhet internasjonalt.

Ólafsdóttir har vært sentral ved flere av norsk dansehistories milepæler. Hun var med på opprettelsen av Tigerstaden Danseteater og var en av de sentrale danserne ved dannelsen av Carte Blanche, fra ungt jazzkompani i Oslo, under ledelse av Jennifer Day, til det som skulle bli Norges nasjonale kompani for samtidsdans i Bergen. Da Ingun Bjørnsgaard Prosjekt (IBP) ble etablert på 90-tallet, tilhørte Ólafsdóttir kjernen av dedikerte utøvere, og hun turnerte internasjonalt med kompaniet i mange år.

Ólafsdóttir var initiativtaker til opprettelsen av en egen kategori for dans i Heddaprisen, noe som ble iverksatt fra i år. Hun har også hatt flere sentrale tillitsverv i Norske Dansekunstnere og har vært daglig leder for Teatervenner Norge.

Siden sin tidlige debut på 1980-tallet har hun vært en svært avholdt kollega og høyt respektert aktør i norsk dansemiljø, og det er med stor glede ærespriskomiteen innstiller Halldís Ólafsdóttir til Danseinformasjonens ærespris for 2020.

For komiteen,
Arne Fagerholt

Ærespriskomiteen for 2020 består av Maja Roel, Jens Jeffrey Trinidad, Kristina Gjems, Brynjar Bandlien og Arne Fagerholt.

Arne Fagerholt leser opp begrunnelsen: