Path Created with Sketch.

Innstilling til Danseinformasjonens ærespris 2023

Soul Session Oslo
Soul Sessions Oslo, bak fv: Cassandra Moldenhauer, Stine Birkedal Dombeck, Kristin Agnes Haugstad, Mathias Jin Budtz. Foran fv: Camilla Tellefsen, Gabriella Riseo Adams Bratteberg, Sindre Eriksson Vik. Foto: Andreas Dibbern.
Ærespriskomiteen innstiller med dette organisasjonen Soul Sessions Oslo til å motta Danseinformasjonens ærespris for 2023.

Soul Sessions Oslo ble etablert av dansekunstnerne Camilla Tellefsen og Mathias Jin Budtz i
2009, og senere samme året ble organisasjonen videreutviklet i samarbeid med dansekunstner
Inger-Reidun Olsen. I dag er Tellefsen og Jin Budtz kunstneriske ledere for organisasjonen.

Siden 2010 har Soul Sessions jobbet med et styre på til sammen ca. 10 representanter som har
organisert ukentlige treninger, månedlige jams på The Villa og de årlige festivalene Soul
Sessions Extended og Soul Sessions Encounters. I mars 2016 flyttet de inn på Sentralen i Oslo
sentrum og ble en del av Sentralens programtilbud for barn, ungdom og profesjonelle
dansekunstnere. I tillegg til de to kunstneriske lederne, har organisasjonen i dag fem
administrative medarbeidere. Dette er Kristin Agnes Haugstad, Cassandra Moldenhauer,
Sindre Vik Eriksson, Gabriella Riseo Adams Bratteberg og Stine Birkedal Dombeck.

Soul Sessions Oslo har siden etableringen arbeidet for å fremme hiphop-kulturen i Norge og
har gjennom mange ulike arrangement og møteplasser skapt et miljø og en større interesse for
denne kulturen. Soul Sessions Oslo er en arena som bygger på den kjærligheten og
generøsiteten som finnes i og for street- og klubbdansfeltet. Soul Sessions Oslo organiserer
jam´er, battles, festivaler, panelsamtaler, foredrag og en rekke kompetansehevende tiltak for
dem som arbeider innen sjangeren som ønsker å ta steget videre inn i det profesjonelle
scenekunstfeltet. Særlig med festivalen Soul Sessions Encounters bidrar Soul Sessions Oslo
til en videreutvikling av sceniske street- og klubbdansuttrykk.

Arbeidet til Soul Sessions Oslo bidrar til at utøvere innen sjangeren får selvtillit og rom til
kunstnerisk utforskning utfra sjangerens egne premisser, det vil si de tradisjonene og verdiene
som er en del av denne kulturen. Soul Sessions Oslo synliggjør, gjennom sine
kontekstprogrammer, hvor dansen historisk/kulturelt har sitt utspring fra, samtidig som de
støtter opp om de som ønsker å utvikle danseuttrykkene videre.

De organiserer et nasjonalt ungdomsprosjekt – Soul Sessions Community – hvor de bidrar til
å spre kompetanse og engasjement, samt videreutvikle lokale miljøer rundt i hele landet. I
tillegg inviterer de inn dyktige internasjonale dansekunstnere i sine prosjekt og tilbyr
utveksling på tvers av landegrensene.

Soul Sessions Oslo er drevet av meget dyktige og brennende engasjerte dansekunstnere fra
street- og klubbdansmiljøet og har på den relativt korte tiden de har eksistert, vokst til å bli en
arena som ikke eksisterte tidligere i Norge. De har skapt en plattform for utveksling og
utvikling av hiphop/street/klubbsjangeren og et inkluderende rom hvor man kan komme som
man er.

Soul Sessions Oslo bidrar gjennom sin åpenhet og inkluderende holdning til å synliggjøre mer
mangfoldige kropper og bakgrunner i dansen. Gjennom sitt arbeid løfter de frem menneskene
og mangfoldet som alltid har eksistert i deres miljøer. Soul Sessions Oslo kjemper ikke om
plassen, de skaper mer plass.

Gjennom sitt arbeid med både barn, ungdom og etter hvert voksne/profesjonelle, har de klart å
bygge et engasjert og støttende publikum – et publikum som også er åpne for å bli utfordret
på hva et scenisk street- og klubbdansuttrykk kan være.

Tildelingen er ikke bare en hyllest av alle de enkeltpersonene som opp gjennom årene har
nedlagt enormt mye arbeid i Soul Sessions Oslo, men også til det miljøet Soul Sessions Oslo
er en plattform for. Det brennende engasjementet, den store kompetansen og det
dansekunstneriske mangfoldet street- og klubbdansmiljøene rommer, synligjøres gjennom
Soul Sessions Oslos mange ulike prosjekter. Det er stadig flere dansere og ikke-dansere som
finner veien til deres arrangementer. Soul Sessions Oslo bidrar med sitt arbeid til å pushe
andre deler av dansekunstfeltet på hvordan man jobber med fellesskap og organisatoriske
strukturer, samt utfordrer etablerte ideer om hvor og hvordan profesjonell dansekunst kan skje
og se ut.

Soul Sessions Oslo er enormt inspirerende på så mange plan, og komiteen er stolt og glad for
å kunne innstille Soul Sessions Oslo til Danseinformasjonenes ærespris i 2023. Vi gleder oss
til å følge Soul Sessions Oslo fremover.

På vegne av ærespriskomiteen,
Loan Ha
Harald Beharie
Chriz Nypan
Siri Jøntvedt
Arne Fagerholt