Path Created with Sketch.

Jorunn Kirkenær har gått bort

Jorunn Kirkenær
Jorunn Kirkenær (født 3. mai 1926) gikk bort 22. januar, 94 år gammel. Gjennom et langt liv arbeidet hun for dansekunsten, både som danser, koreograf og pedagog og hun har satt tydelige spor i dansefeltet i Norge. I 1966 etablerte hun Ballettinstituttet, som senere endret navn til Den Norske Balletthøgskole før dagens navn Norges Dansehøyskole/Høyskolen Kristiania kom.

Ballettinstituttet ga undervisning i jazzballett og moderne dans, i tillegg til klassisk ballett, og ble svært viktig for fremveksten av frie dansegrupper i Norge. Seks av de totalt ti studentene ved første kull etablerte Høvik Ballett. Mange av Collage Dansekompanis profiler var også utdannet ved Ballettinstituttet.

– Jorunn Kirkenær har en sentral plass i den norske dansehistorien. Hun hadde en mangfoldig karriere, både som danser, koreograf og pedagog. Det er kanskje særlig hennes pedagogiske virksomhet, gjennom etableringen av ballettskolen i 1955, Ballettinstituttet i 1966 og Kirkenærlinjen på Fagerborg videregående skole i 1982, hun vil bli husket for. Gjennom disse stedene har hun hatt en stor kontaktflate og betydd mye for veldig mange dansekunstnere. Mange dansepedagoger har veldig stor betydning lokalt eller regionalt, men Jorunn Kirkenærs pedagogiske arbeid er nasjonalt. Særlig gjennom Ballettinstituttet har hun utdannet et stort antall pedagoger som siden reiste tilbake til sine hjemsteder og etablerte ballett- og danseskoler der. På den måten var hun, og utdanningen, en katalysator for dansekunstens blomstring nasjonalt, sier daglig leder ved Danseinformasjonen Sigrid Svendal.

Jorunn Kirkenær

Jorunn Kirkenær arbeidet også i NRK og brukte barne- og ungdomsballetten sin i flere TV-program, og bidro med det til å gjøre kunstformen dans bedre kjent i hele landet.

Kirkenær ballettskole, som ligger på Sørbyhaugen i Oslo, har blitt en institusjon og flere kjente dansekunstnere startet sin karriere nettopp hos Jorunn og Even Kirkenær i det blå huset. Vi kan nevne bl.a. Pia Elton, Mari Rustad, Elisabeth Frich, Lise Nordal og Line Alsaker.

Jorunn Kirkenær har stått på barrikadene for dansen som kunstform gjennom et langt liv og har satt spor over hele Norge. For sin innsats for norsk dans fikk hun Kongens fortjenstemedalje i gull i 1996 og Danseinformasjonens ærespris i 1997.

Forbundsleder ved Norske Dansekunstnere, Kristine Karåla Øren uttaler:
Jorunn Kirkenær var en dansens flamme som lyste vei og skapte rom for at dans kunne oppstå og oppleves. Ved å etablere strukturer hvor engasjement og talent kan vokse har hun bidratt til at dansekunstens stjernehimmel i dag skinner sterkere. Hennes liv vitner om en total dedikasjon til alt i dansen, med kjærlighet og overflod, et vinnende smil og smittende latter skapte hun opplevelser som nå lyser videre gjennom dansen i oss alle. Norske Dansekunstnere hedrer hennes minne.

Danseinformasjonen kondolerer.

Les mer om Jorunn Kirkenærs lange liv i dansen her.

Foto øverst: Jorunn Kirkenær i Linedanseren av Rita Tori, fra slutten av 1940-tallet. Ukjent fotograf. Bildet er hentet fra Dansearkivet.