Path Created with Sketch.

Koreografiens Hus

KOREOGRAFIENS HUS
Koreografiens Hus – Fremtidens hybrid-institusjon for den frie ikke-institusjonaliserte danse- og scenekunsten

Koreografiens Hus er en visjon for den frie danse- og scenekunsten og det infrastrukturelle apparatet denne kunstformen har behov for å virke innenfor. Dette er første fase i et ambisiøst prosjekt, med mål om å samlokalisere aktører i det frie danse- og scenekunstfeltet og utvikle nye tjenester for å dekke feltets behov.

Stedet som prosjektet søker å utvikle inkluderer nye prøve-, produksjons- og visningsrom, samt støttende, administrative og kompetansehevende tjenester som vil frigjøre ressurser til kunstnerne og deres kunstproduksjon.

Prosjektets innhold er fordelt på fire pilarer:

  • Arbeids-, produksjons- og visningsrom
  • Koreografiens Hus
  • Produsent Hub
  • Utvikling og koordinering av kompetanse og nettverkshub for dansekunstnere

I 2023 jobber prosjektleder Lene Aareskjold – på vegne av Norske Dansekunstnere – med å utrede muligheter, kartlegge potensiale og se på ulike løsninger og innretninger knyttet til prosjektet. Målet er å lande konkrete tiltak som sikrer pilarenes videre levetid, og som svarer på det frie feltets reelle behov.

For å bidra til å utvikle prosjektet vil de gjerne høre din mening!
Innspill kan sendes via digitalt skjema.
Du kan også sende mail til lene.aareskjold(at)norskedansekunstnere.no

Les mer om prosjektet og Koreografiens Hus på www.koreografienshus.no