Path Created with Sketch.

Kort om forslag til statsbudsjett 2023 – kulturbudsjettet

Som varslet er det lite nytt for scenekunstfeltet.


Den nye ordningen for etablerte scenekunstgrupper kan komme i 2024: «Regjeringen har tidligere varslet en ny tilskuddsordning for etablerte scenekunstgrupper. På grunn av den stramme budsjettsituasjonen er det ikke funnet rom for opprettelsen av en slik ordning i budsjettet for 2023. Kultur- og likestillingsdepartementet vil bruke 2023 til å vurdere innretning på en slik ordning, sammen med feltet, og vil komme tilbake til saken på en egnet måte.»

På kapittel 320, post 74 Organisasjoner og kompetansesentre, er de regionale kompetansesentrene videreført med en justering på rett i underkant av 3 %, sammen med bl.a. Danseinformasjonen, Danse- og teatersentrum, Skuespiller- og danseralliansen og Rom for Dans, som er flyttet hit fra post 55 i Norsk kulturfond.

Kunstnerstipendene er også videreført, og arbeidsstipendene er økt til rett i underkant av kr. 300 000.

Det er også lagt inn en økning til Black Box teaters nye midlertidige lokaler.
Se Scenekunst.no: https://www.scenekunst.no/sak/kulturbudsjettet-2023/

Disse har også kommentert forslag til statsbudsjett/kulturbudsjett 2023:
Norsk teater- og orkesterforening (NTO): NTO om kulturbudsjettet 2023
– Norske Dansekunstnere: Det foreslåtte Kulturbudsjettet mangler trygghet for dansekunstnere!
– Danse- og teatersentrum: Statsbudsjettet for 2023 er dødsstøtet for fri norsk scenekunst
– CREO: Statsbudsjettet 2023