Path Created with Sketch.

Kulturrådet og tilliten i scenekunstfeltet – del 1

Kulturrådet
Kulturrådet er den viktigste bærebjelken for den frie scenekunsten i Norge og Scenekunst.no, ved redaktør Julie Rongved Amundsen, har den siste tiden løftet en viktig debatt som omhandler Kulturrådets tillit i scenekunstfeltet. En lukket omorganisering, bortfall av scenekunstkonsulentens stilling, geografisk skjevfordeling og en podkast-episode med en anonym Facebookprofil som henger ut scenekunstnere i det frie feltet kan være med på å svekke tilliten som de har omarbeidet seg over mange år. Vi har samlet debattinnleggene som er publisert på scenekunst.no og i pressen.

Omorganiseringen oppleves som en lukket prosess og man er dermed redd og urolig for at fagkompetansen blir nedprioritert og at det blir en maktkonsentrasjon i administrasjonen. «Det som foregår i Kulturrådet påvirker et stort nett av kunstnere der mange har Kulturrådet som sin aller viktigste finansieringskilde», skriver Amundsen.

Scenekunstnere i det frie feltet har over lengre tid vært utsatt for hets, latterliggjøring og uthenging fra den anonyme Facebookprofilen uten at man som kunstner har mulighet til å komme med motsvar. At Kulturrådet velger å ta denne profilen inn i varmen gjør at kunstnere føler seg enda mer utsatte og sårbare. «Når de ikke lenger føler at Kulturrådet er på deres side, men samarbeider med de som på uærlig vis hetser dem og henger dem ut, går det på tilliten løs», hevder Amundsen.

I tillegg har det kommet frem at det er en geografisk skjevfordeling i tildelingene. Les mer i Dagsavisen, 29. januar, Nordnorsk debatt 30. januar og 3. februar, og Kulturrådets respons HER

  • Les det første innlegget til Julie Rongved Amundsen/Scenekunst.no 20. januar 2021 HER
  • Les svaret fra direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, 27. januar 2021 HER
  • Les svaret fra Julie Rongved Amundsen/Scenekunst.no, 2. februar 2021 HER