Path Created with Sketch.

Kulturrådet og tilliten i scenekunstfeltet – del 2

Kulturrådet
Debatten rundt utviklingen og omorganiseringen i Kulturrådet fortsetter og vi følger diskusjonen tett, og støtter kunstnernes bekymring for om demokratiske prinsipper, som for eksempel armlengdes avstand-prinsippet, blir ivaretatt. Danseinformasjonen håper vi snart kan være med å skape rom hvor vi igjen kan møtes fysisk for å diskutere og synliggjøre utfordringene i dansekunsten i fellesskap. Den siste uka har det vært flere debattinnlegg i pressen og på scenekunst.no og vi har samlet sakene.

Mener Kulturrådet roter bort tilliten. 12. februar, Vårt Land, Julie Rongved Amundsen (redaktør for scenekunst.no)

Frykter for den frie kunsten etter Kulturrådet-omstilling. 15. februar, Vårt Land, Mia Habib/Tormod Carlsen

Scenekunst trenger fagspesifikk forvaltning. 16. februar, scenekunst.no, Julie Rongved Amundsen svarer direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Kulturråd eller direktorat? 17. februar, Klassekampen/scenekunst.no, Sigrid Røyseng (medlem av utvalget for statens kunstnerstipend og professor i kultursosiologi på Norges Musikkhøgskole) og Ánde Somby (medlem av utvalget for Statens kunstnerstipend og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø)

Vi må lære oss å slåss. 17. februar, scenekunst.no, Mia Habib/Chris Erichsen

Kulturrådet må bygge faglighet på alle områder. 18. februar, scenekunst.no, direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen svarer


Kulturrådet og tilliten i scenekunstfeltet – del 1

For to uker siden oppsummerte vi den første runden i denne diskusjonen. Redaktør i scenekunst.no Julie Rongved Amundsen, løftet en viktig debatt som omhandler Kulturrådets tillit i scenekunstfeltet. En lukket omorganisering, bortfall av scenekunstkonsulentens stilling, geografisk skjevfordeling og en podkast-episode med en anonym Facebookprofil som henger ut scenekunstnere i det frie feltet kan være med på å svekke tilliten som de har omarbeidet seg over mange år. Vi samlet debattinnleggene som ble publisert på scenekunst.no og i pressen. Les mer

Mia Habib
Dansekunstner Mia Habib har uttalt seg både i Vårt Land og på scenekunst.no.
Foto: Erlend Berge / Vårt Land