Path Created with Sketch.

Lansering av antologien KOREOGRAFI (2021) på Dansens Hus

Torsdag 23. september kl. 18.00 lanseres den tredje og siste utgaven av antologien KOREOGRAFI på Dansens Hus. Gjennom tre bøker har de forsøkt å løfte forståelsen av koreografi, i fagfeltet og i det allmenne. For oss er koreografi et eget kunnskapsfelt. Som redaksjon har vår ambisjon vært å utvide og bygge en rik og kompleks forståelse av koreografi som begrep og felt — i krysningen mellom kunstnerisk praksis og refleksjon. Derfor er alle tekstene i antologien skrevet av kunstnere eller fagfeller som jobber tett på feltet.

Redaksjonen for KOREOGRAFI (2021) er Solveig Styve Holte, Ann-Christin Kongsness og Venke Marie Sortland. For oss har KOREOGRAFI alltid vært et initiativ for å støtte og fremme kritiske perspektiv rundt koreografisk praksis. På samme måte ser vi på strukturer som vi kunstnere er avhengig av, og ikke minst; hva er sammenhengen mellom disse? I denne utgaven drømmer vi videre rundt hvordan framtidas infrastruktur kan se ut og hva slags kunst dette kan produsere.

De ønsker å utfordre og destabilisere vedtatte sannheter slik at nye begrep og definisjoner kan få komme til. I lys av disse diskusjonene har vi invitert inn et dansehistorisk perspektiv på nordisk kolonihistorie som viser vei til hvordan vi kan jobbe videre med dekolonisering av dans i norden. Og i lys av pandemien og den senere tids angrep på offentlig finansiering av kunst, har vi i denne utgaven også med en omfattende redegjørelse av det norske dansefeltets økonomiske og infrastrukturelle situasjon i et historisk perspektiv.

Antologien har fortsatt et nordisk fokus, selv om vi denne gangen har valgt å gå dypere inn i visse problemstillinger, mer uavhengig av geografisk sammenheng. I denne utgaven har vi også et sterkere tverrfaglig fokus. I tillegg følger vi opp flere tråder fra de to forrige utgavene, som tilgjengeliggjøring av kunstnerisk forskning, form-eksperimenter som utforsker tekst som en utvida koreografisk praksis og tekster av og om og som kollektiv.

Bidragsytere for KOREOGRAFI (2021) er Sigrid Øvreås Svendal, Ingri Fiksdal, Kristine Tjøgersen, Chloe Chignell, Hanna Järvinen, Goro Tronsmo, Roza Moshtaghi og Solveig Styve Holte i samtale med Karin Erixon og Lasse Høgenhof. Grafisk design: Kim Hiorthøy.

På lanseringa vil redaktørene Venke Marie Sortland og Ann-Christin Kongsness være til stede og presentere antologien, sammen med bidragsyterne Roza Moshtaghi og Sigrid Øvreås Svendal.

Antologien inngår i billettprisen for lanseringsarrangementet, og deles ut på arrangementet.

For mer informasjon og billett, les mer her: dansenshus.com