Path Created with Sketch.

Nekrolog over Yuriko Kikuchi

Yuriko
Denne nekrologen er skrevet av dansekunstner Øyvind Jørgensen som var elev av Yuriko Kikuchi.

Til min beste lærer.

8. mars 2022 døde Yuriko Kikuchi. 102 år gammel.Yuriko er kanskje den beste læreren jeg har hatt innenfor noe fag. Med unntak av et par tre andre kvinnelige lærere.

Hennes ærlighet og direkte tilbakemedlinger. I korte og konsise setninger. Metaforer for et indre og ytre arbeid i det performative. Hun var tøff, men ikke slem.

Hun hadde et slags røngten syn som så tvers igjennom deg. Hun korrigerte like godt din
mentalitet, innstilling og ditt selvbilde, som det fysiske.

Jeg har aldri hatt idoler, men jeg husker jeg tenkte at «jeg vil bli som henne» når jeg er 64 år. Nå er jeg 62 år, og det er 40 år igjen til 102.

Yuriko inspirerer og utfordrer meg fortsatt.

Jeg la meg flat. Åpent opp og tok i mot. Evig takknemlig.

Øyvind Jørgensen

——————————————————————————————

Yuriko Kikuchi ble født i 1920 i Jan Jose, California.

3 år gammel ble hun sendt til Japan, på grunn av en influensa epidemi i USA.
Far og søster døde av sykdomen. 6 år returnerte hun til USA. Fra 9 til 17 år bodde hun igjen i Japan uten mor, og startet sin karriere i dansens verden med Konami Ishii Dance Company.

1937 vender hun tilbake til statene og blir engasjert med Dorothy Lyndalls Junior Dance
Company i Los Angeles.

Under 2. verdenskrig (1941 til 1943) satt hun i konsentrasjonsleiren Gila River War Relocation Center, for de av japansk/amerikanske herkomst i USA. Etter løslatelsen, dro Yuriko rett til New York.

24 år gammel blir hun danser i Martha Graham Dance Company. Fra 1944 og 50 år fram i tid arbeidet Yuriko som danser, pedagog og prøveleder innenfor Martha Graham institusjonen.

Yuriko danset også på Broadway i orginalversjonen av The King and I med Jul Brynner 1951 til 1954. Hun var regissør for gjenopptakelsen av The King and I på Broadway i 1977.

Yuriko har undervist verden over. Innstudert, rekonstruert Grahams arbeider og har arbeidet med verdenskjente dansere, som f.eks. Mikhail Baryshikov.