Path Created with Sketch.

Norsk Shakespearetidsskrift er Årets tidsskrift 2024

Norsk Shakespearetidsskrift er Årets tidsskrift 2024
Norsk tidsskriftforening har kåret fire priser i konkurransen Årets tidsskrift, og Norsk Shakespearetidsskrift får hovedprisen.

Prisen består av diplom og 30 000 kroner. Norsk Shakespearetidsskrift er Norges ledende og internasjonalt mest kjente teatertidsskrift og har vunnet flere priser. Therese Bjørneboe har vært redaktør siden starten i 1998. Hun fikk Kulturrådets ærespris i 2019.

Andre prisvinnere er tidsskriftene Arkitektur, Museum og Jazznytt. 

Juryens begrunnelse:

Årets tidsskrift: Norsk Shakespearetidsskrift

Noen tidsskrifter blir stadig viktigere. De tar ansvar for en offentlig samtale på områder der andre medier svekkes. De formidler kunnskap og argumentasjon norsk kultur trenger. Mange tidsskrift springer ut av entusiasme. De beste av dem klarer å beholde entusiasmen samtidig som ambisjonene og kvaliteten stadig øker, årgang for årgang. Årets vinner er et fremragende eksempel. Norsk Shakespearetidsskrift er Årets tidsskrift 2024.

Gjennom 25 års virke har dette teatertidsskriftet blitt stadig viktigere, både når det anmelder og rapporterer fra norsk teater og når det formidler viktige impulser fra andre land. Årets utgave viser at et fagtidsskrift kan redigeres så det er tilgjengelig for et større publikum. 

Slik er tidsskriftet blitt en bærebjelke i det norske kulturliv. På sitt beste demonstrerer Shakespearetidsskriftet at slike tidsskrift ikke bare er viktige. De er uunnværlige.

Les mer her.