Path Created with Sketch.

Ny ærespris – Velkommen til Pi!

kulpturen «Pi» av kunstner Dag Skedsmo. Foto: Sigrun Drivdal Johnsen / Danseinformasjonen.
Danseinformasjonen har delt ut skulpturen "Narren" av Nina Sundbye til æresprisvinnere siden 1996, og vi kjente at tiden var moden for en ny prisstatuett.

2021 ble brukt til å undersøke mulige nye statuetter og vi landet i desember 2021 på skulpturen Pi av kunstner Dag Skedsmo. Skulpturen er utført i pusset stål og sokkelen er i norsk, kvistfri furu, innsatt med fargeløs voks. Denne vil deles ut for første gang allerede i høst, 2022. 

Kunstner Dag Skedsmo med skulpturen Pi. Foto: Sigrun Drivdal Johnsen / Danseinformasjonen.

Danseinformasjonens ærespris ble opprettet i 1995 og deles ut årlig. Formålet med prisen er å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten i Norge. Prisen består av statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på 25 000 kr.

Skulpturen «Pi» av kunstner Dag Skedsmo. Foto: Sigrun Drivdal Johnsen / Danseinformasjonen.


Les mer om Danseinformasjonens ærespris og se tidligere prismottakere.