Path Created with Sketch.

Nytt faglig utvalg for dans

Kulturdirektoratet
Faglig utvalg for dans behandler søknader til tilskuddsordningene fri scenekunst-prosjekt (dans) og fri scenekunst-kunstnerskap sammen med faglig utvalg for teater.

I sammensetningen av utvalget tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder
Hooman Sharifi (f.1973), Oslo. Han er født i Tehran i Iran, og kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker. Utdannet koreograf ved Kunsthøyskolen i Oslo i 2000. Koreograf og kunstnerisk leder av Impure Company som over en periode på 23 år har skapt til sammen 27 forestillinger. Kompaniet har turnert i 21 land og i 88 forskjellige byer. Sharifi var i perioden 2014-2018 teatersjef ved Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

Medlemmer
Marit Loe Bjørnstad (f. 1983) arbeider som danser, koreograf og pedagog i Bergen. Ho har utdanning frå Spin Off forstudium i dans, Norges Balletthøyskole (no Kristiania) og Universitetet i Bergen. Ho arbeider hovudsakleg med eigne verk og tverrkunstneriske prosjekt i det frie scenekunstfeltet.

Siri Dybwik (f.1965). Ferdigutdannet dansekunstner med videreutdanning i musikkterapi i 1990. Har vært sentral i oppbygningen av dansemiljøet i Rogaland siden 1990, blant annet gjennom dybwikdans. dybwikdans arbeider med scenekunst for de aller yngste i Norge, Europa og Asia. Har sammen med Nils Christian Fossdal startet Elefantteateret i Stavanger, et scenehus for barn i alderen 0-5 år som også skal være et sted for praksis-og diskursutvikling i feltet scenekunst for barn og unge. Hun er professor i dans ved UiS hvor hun underviser i artistic research, formidling og Arbeidslivskunnskap. Hennes forskningsfelt er knyttet til improvisasjonskunnskap, samt utøverkunnskap i interaktive koreografiske prosesser. Hun ble tildelt Stavanger kommunes kulturpris i 2006 for sin innsats for dansemiljøet i Stavanger. Medlem av faglig utvalg for dans i perioden 2022-2023.

Hanna Filomen Mjåvatn (f.1982) Oslo. Hun jobber bredt som skapende danser. Hun performer i egne og andres kunstneriske prosjekter. Hun fullførte i 2020 en MA i Fine Art Performance ved Norwegian Theatre Academy (Universitetet i Østfold), ved Kunsthøgskolen I Oslo BA i Jazzdans 2003-2006 og ved Bårdar Akademiet 2001-2003. Hun underviser og veileder yngre kunstnere på Den Norske Ballettskole & Akademi / DNBS&,Norwegian Theatre Academy – Universitetet i Østfold, Dans 5 og i TekstLab. Medlem av faglig utvalg for dans i perioden 2022-2023

Thomas Aleksander Voll (f. 1988), Nordland. Han er utdannet fra Skolen for samtidsdans (nå Høgskolen for dansekunst) i Oslo. Voll er danser og koreograf og har siden 2010 produsert og fremført egne produksjoner som Thomas of Norway. Som scenekunstner skaper han forestillinger i grenselandet mellom dans og performance. Voll sitter i styret for Davvi – Senter for scenekunst (2021-2025), og var medlem av faglig utvalg for scenekunst i perioden 2022-2023.

Varamedlemmer for scenekunstutvalgene
Janne Häger Eraker (f. 1980), Oslo. Utdannet danser og pedagog fra Codarts, Kunsthøgskolen i Rotterdam, og Dance Space i New York. Hun jobber som steppdanser i Sebastian Weber Dance Company (Leipzig), bandene Øy og One Small Step, og lager egne scenekunstprosjekter for både voksne og barn. Hun står også bak flere kompetansehevende tilbud for dansefeltet, som Dansens Haus; et arbeidsrom for dansekunstnere fra det frie feltet og improtreningen Stepperiet.

Jens Jeffry Trinidad (f.1987), Oslo. Norsk-filippinsk utøvende og skapende dansekunstner med bakgrunn fra X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo, der han startet med hip-hop på slutten av 90-tallet. Har base i street- og club dance og har jobbet frilans innen scenekunst, TV og undervisning siden 2006. Ble tildelt treårig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend i 2015 og 2021, og har vært ansatt i Skuespiller – og danseralliansen siden 2018. Har hatt styreverv i Proda og vært medlem i valgkomiteen for NODA, samt i ærespriskomiteen for Danseinformasjonen. Varamedlem for faglig utvalg for dans i 2022-2023.

Eva Pfitzenmaier (f. 1982), Bergen. Født og oppvokst i Tyskland, har studert jazz vokal på konservatoriet i Amsterdam, og er bosatt i Bergen siden 2008. Hun jobber mye sjangeroverskridende som vokalist, performer, komponist og tekstforfatter. Hun har skrevet bestillingsverk for YrrY Ensemble (Borealis 2020), kammerkoret GNEIS, koreograf Karen Eide Bøen, videokunstner Nora Adwan, og vokalist & performer Alwynne Pritchard. For tiden jobber hun med et bestillingsverk til pianist Else Olsen S. og musikk til en digital tegneserie av Fredrik Rysjedal. Egne scenekunstforestillinger omfatter ord/word/Wort & land/land/Land (BIT Teatergarasjen 2017), SONG (samarbeid med regissør & koreograf Maik Riebort, BIT Teatergarasjne & Tanzfabrik Berlin, 2019), Gåologi (samarbeid med komponist & performer Alwynne Pritchard, BIT Teatergarasjen 2022). Hun har gitt ut flere plater med prosjektene By The Waterhole, Krachmacher og Voice & Strings & Timpani. Medlem av faglig utvalg for teater i 2022-2023.

Harry Guttormsen (f. 1955) Østfold. Teaterregissør, dramaturg, regilinjen ved Statens Teaterhøgskole. Tidligere: fagansvarlig for film i Kulturtanken, leder av Norsk Dramatikkfestival, spillefilmkonsulent ved Norsk Filminstitutt, medlem av Ibsenjuryen. Medlem av faglig utvalg for scenekunst i 2014-2017.

Les mer på Kulturdirektoratets sine sider.