Path Created with Sketch.

Pia Holden ny leder for Panta Rei Danseteater

Panta Rei Danseteater
Etter å ha grunnlagt og ledet Panta Rei Danseteater (PRD) siden 2000, går Anne Holck Ekenes av som daglig- og kunstnerisk leder for kompaniet.

Hun går inn i en ny stilling i Sparebankstiftelsen DNB, med ansvar for scenekunst. Pia Holden vil ta over rollen som ny leder for PRD etter å ha vært administrativ leder og medkoreograf for kompaniet siden 2005.

«Jeg er stolt av hva Panta Rei har fått til de siste 23 årene og alle de fantastiske prosjektene vi har skapt som et team. Kompaniet har vokst til å bli en viktig aktør i dansefeltet og jeg vet at Pia som en visjonær og positiv kraft vil lede PRD med den energien som skal til for å utvikle kompaniet og feltet videre.» Anne Ekenes

Anne har allerede begynt arbeidet ved Sparebankstiftelsen DNB med ansvar for scenekunst der det første store prosjektet blir utarbeidingen av et «danseløft». Pia vil fortsette det viktige arbeidet i Panta Rei med fokus på kunstproduksjon, deltagende danseprosjekter, dansekunst i offentlige rom og det profesjonelle utviklingsprogrammet TILT Grow. Samtidig skal hun utforske nye og spennende muligheter!

Les mer.