Path Created with Sketch.

PRODA profesjonell dansetrening feirer 35 år!

PRODA
Caroline Hawkins Skjørshammer underviste på PRODA i forbindelse med at hun var Dansens Dager-ambassadør 2023. Foto: Sigrun Drivdal Johnsen/Danseinformasjonen.
PRODA profesjonell dansetrening feirer sitt 35 års-jubileum!

PRODA profesjonell dansetrening ble etablert av forbundet Norske Dansekunstnere (NoDa) i 1988. Den gang het dansernes fagforening Norsk Ballettforbund og PRODA het Gratis Daglig Trening. Samme år fikk Carte Blanche fast statlig støtte, som det andre kompaniet i landet etter Nasjonalballetten, som den gang het Operaballetten.

Det begynner med andre ord å bli en stund siden, og det er verd å merke seg at etableringen av PRODA markerte et viktig tidsskille i utvikling av dansekunsten i betydningen infrastruktur.

Det er helt selvsagt for oss i faget at dansekunstnere ikke spretter rett opp på scenen og viser kunst for publikum. At dansekunst må skapes og dessuten krever daglig hardt arbeid har vært uhyre vanskelig å få politisk gehør for. Likevel lyktes jo NoDa for 35 år siden, og etter dette har den gratis daglige treningen vært en velsignelse for mange generasjoner dansekunstnere – som gjennom tiltaket også har fått en faglig møteplass og mulighet for nettverksbygging.

PRODA profesjonell dansetrening er i tillegg en attraktiv og viktig arbeidsgiver for uttalige pedagoger – både i Oslo og etterhvert rundt omkring i landet. Dette gjenspeiler den generelle utviklingen i feltet og gjør PRODA til et naturlig samlingspunkt.

Dansefeltet har hatt en formidabel vekst i PRODAs levetid, både kvalitativt, kvantitativt og geografisk i landet, og PRODA har arbeidet hardt og systematisk for å holde tritt og oppfylle sitt mandat. De få ansatte og et ukjent og stort antall dedikerte styremedlemmer har jobbet for maksimal utnyttelse av få kroner og slik skapt et tilbud som kan dekke de store og varierte behovene i dansefeltet når det gjelder både mangfold i sjangre, ulike formater og faglig påfyll.

Det er godt gjort – gratulerer med jubileet!

Her kan du lese mer om PRODA.

GDT