Path Created with Sketch.

Rasismeveilederen

Rasismeveilederen
Rasisme er resultatet av et urettferdig samfunn som forskjellsbehandler mennesker.

Denne veilederen er til deg som har opplevd rasisme. Den viser hvilke muligheter du har for å gjøre noe med det du har opplevd, og hva som er dine rettigheter. Vi som opplever rasisme reagerer forskjellig på det. Noen vil snakke og gjøre noe med sine erfaringer, andre gjør ikke det. I denne veilederen får du tips om hva du kan gjøre. Du må kjenne på hva som passer best for deg.

Innholdet i veilederen er utviklet av jurister og fagfolk på diskriminering, og organisasjoner som har både fagkunnskap og personlige erfaringer med rasisme.

Veilederen driftes av likestillingssenteret KUN. Dersom du har spørsmål eller innspill til nettsiden kan du kontakte dem på: post@kun.no

Likestillingssenteret KUN har utviklet veilederen i samarbeid med Egalia senter mot diskriminering, Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) og Norsk Folkehjelp. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Sjekk ut veilederen her.