Path Created with Sketch.

«Ris & ros» til Danseinformasjonen

Ris og ros til Danseinformasjonen
Vi gjennomfører en liten spørreundersøkelse, og dine svar verdsettes! Vi lurer på hvordan vi og våre tjenester blir oppfattet og brukt, og håper du/dere vil svare på noen få spørsmål om oss. Hva er ditt inntrykk av oss? Har du tanker om hva du synes vi kan gjøre bedre? Vi vil gjerne høre dine meninger!

Spørreundersøkelsen inneholder kun 5 spørsmål – og tar ca. 5-6 minutter å svare på.
Svarfrist er 5. november.

Det er mulig å besvare undersøkelsen anonymt, eller med hvilken(t) institusjon/kompani man kommer fra. Svarene vil håndteres internt og bli brukt i organisasjonsutviklingen.

Danseinformasjonen er det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester, til publikum & interesserte, til politikere & presse og til kunstnerne.
Her kan du lese mer om oss.

Klikk her for å starte spørreundersøkelsen. Takk for at du deltar!